De energiebeleidsovereenkomst van de Vlaamse overheid is een verzameling benchmarking- en auditconvenanten voor energie-intensieve industriële bedrijven in Vlaanderen.

Energie-intensief

‘Energie-intensief’ is gedefinieerd als een minimaal primair energieverbruik van 100.000 gigajoule/jaar, wat ruwweg overeenkomt met een factuur van 1 miljoen euro of meer. Als bedrijven in de beleidsovereenkomst stappen, verbinden ze zich ertoe vierjaarlijks de energetische performantie van hun productieprocessen door te lichten en te verbeteren. De energie-efficiëntie doorlichten is ook voor kleinere industriële verbruikers een nuttige oefening en een goede investering.

Kijk breed

Het is mogelijk verschillende energiekosten te besparen:
• De energie-efficiëntie in de bestaande processen en installaties verbeteren: wat er staat  zo goed mogelijk laten draaien.
• Het productieproces zelf wijzigen – van eenvoudige aanpassingen van setpoints tot een volledige herziening van het conceptuele ontwerp. Let op, dat laatste gebeurt zelden om energetische redenen alleen.
• De restwarmte die onvermijdelijk vrijkomt valoriseren – in het eigen bedrijf of bijvoorbeeld door levering aan een warmtenet.

Meerwaarde

Met een goede technische staf zijn interne doorlichtingen zeker haalbaar. Vult u uw eigen bedrijfs- en proceskennis graag aan met ervaring uit andere bedrijven en sectoren? Door samen te werken met Tauw krijgt uw project een aantoonbare meerwaarde. En dat is met de stijgende energietarieven snel terugverdiend.

Meer informatie over:

Energie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.