Wereldwijd erkende norm

De ISO14001-systeemnorm wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Deze internationaal geaccepteerde norm geeft de voorwaarden weer waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen.

Een performant milieumanagementsysteem heeft als doelstelling om:

  • de milieuprestaties van de organisatie te verbeteren;
  • de organisatie te ondersteunen om te voldoen aan alle compliance verplichtingen;
  • de organisatie haar omgeving en het milieu te beschermen door nadelige effecten te voorkomen of tegen te gaan;
  • de organisatie haar milieuaspecten beter te communiceren aan de relevante stakeholders;

Concreet behandelt een ISO14001-managementsysteem thema’s zoals de organisatie haar context, haar milieubeleid en milieudoelstellingen, de belangrijkste milieuaspecten, de compliance verplichtingen, reageren op noodsituaties, de evaluatie van de milieuprestaties en continue verbetering.

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Marjan Lissens

+32 499 14 72 32

Stuur mij een mail!

Hiermee aan de slag gaan?

Er komt veel kijken bij het succesvol opzetten, beheren of verbeteren van een ISO14001-managementsysteem en vergt heel wat tijd, middelen en expertise.

Is uw organisatie overtuigd en gemotiveerd om hiermee verder te gaan? De milieuadviseurs van TAUW kunnen met hun ervaring en expertise uw organisatie van A tot Z begeleiden doorheen dit traject of kunnen ook ondersteuning bieden bij bepaalde onderdelen zoals bv. het wetgevingsregister, de milieu compliance audit, interne audits, de milieuaspectenanalyse,…

Heeft u een vraag over ISO 14001?

Leg uw vraagstuk voor aan onze milieuadviseurs, wij adviseren graag.