Duurzaam

Met onze toegewijde professionals geven we vorm aan een vitale leefomgeving, door impactvolle oplossingen te bieden en sterke expertise te combineren met waardevolle partnerschappen. Het is onze ambitie om duurzaamheid tastbaar en haalbaar te maken. Dit doen we al meer dan 90 jaar. Met andere woorden: duurzaamheid zit in onze genen. De belangrijkste vraag die we onszelf voortdurend stellen: hoe kunnen we een positieve en impactvolle bijdrage leveren en helpen om de wereld een betere plek te maken? Het antwoord op die vraag is drievoudig: via projecten, in het continue verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering en door actief bij te dragen middels sponsoring.

 

Digitaal

We zien het overal om ons heen gebeuren: de digitalisering van processen, producten en diensten. Het bruikbaar maken van data in de breedste zin - van interpretatie tot visualisatie - is daarbij essentieel. Als internationaal advies- en ingenieursbureau maken wij onlosmakelijk onderdeel uit van deze transitie.

TAUW is van mening dat er een sterke link bestaat tussen digitalisering en duurzaamheid. Door wetenschap en technologie te gebruiken, krijgen we steeds beter zicht op de eco- en milieusystemen van onze wereld. Zo helpen we onze klanten om meerwaarde te creëren; voor zichzelf en in hun werkprocessen.

 

Veilig

TAUW is ervan overtuigd dat veiligheid en welzijn de basis zijn voor een sociale, gezonde en veilige werkomgeving. We zetten ons hierbij in voor veilige werkomstandigheden van zowel onze collega's als derden. Daarnaast streven we ernaar om producten en diensten te leveren die bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving. Veiligheid gaat volgens TAUW niet alleen over het creëren van veilige en goede arbeidsomstandigheden. Veiligheid zit in onze manier van werken. Door veiligheid vanaf het begin van elk project in te bouwen, kunnen we onze projecten beter voorbereiden, waardoor fouten en faalkosten kunnen worden geminimaliseerd. Door onze medewerkers te trainen in scenario-denken zijn we beter voorbereid op onverwachte situaties.