Onze klanten: bouw & vastgoed

Bent u actief in de bouw- en vastgoedsector? Dan heeft Tauw een aantal diensten in huis die u helpen bij de realisatie van uw vastgoedproject.

We begeleiden u in het beheer van de milieuaspecten in elke fase van uw vastgoedontwikkelingsproject:

•    Prospectie
•    Planning
•    Onderhandeling
•    Uitvoering

 

Prospectie

Wanneer u nieuwe terreinen op het oog hebt en voordat u uw aankoopbod opstelt, evalueert Tauw de kosten en de risico’s die te maken hebben met de milieugerelateerde aspecten:

• Asbestinventaris voor afbraak
• Raming van de kosten voor asbestverwijdering
• Inventarisering van de materialen voor afbraak
• Inschatting mogelijke bodemverontreiniging
• Raming van de meerkosten voor het beheer van afgegraven/verontreinigde grond
• Raming van de saneringskosten

Planning

Tijdens de planningsfase staat Tauw in voor uw dossiers inzake aanvragen van geïntegreerde/unieke/milieuvergunning, eventueel aangevuld met de effectenstudie (MES: alleen Waals Gewest)

Bovendien zorgt Tauw voor de uitvoering milieuonderzoeken zoals:
• Hydrologisch onderzoek
• Hydrogeologisch onderzoek
• Bodemonderzoek in de drie gewesten
• Inventaris voor afbraak (asbest, afval)
• Technisch verslag voor een valorisatie van de afgegraven grond als bouwstof in Vlaanderen
• Identificatie van de valorisatietrajecten en machtigingen
• Stapsgewijze opvolging van de kosten die verbonden zijn aan de milieuaspecten

Onderhandeling

Bij de voorbereiding van uw bestek voor de aannemers stelt Tauw de technische clausules en de opmetingsstaten op. U krijgt advies over de wijze van inschrijven voor:

• Het bodembeheer
• De werkzaamheden rond asbestverwijdering
Tauw begeleidt u eveneens voor:
• De controle en revisie van de inschrijvingen
• De begeleiding in de keuze van de inschrijvers

Uitvoering

Tijdens de uitvoering van uw project staat Tauw in voor de opvolging van volgende werkzaamheden:

• Bodembeheer
• Asbestbeheer- en verwijdering

Wij zorgen eveneens voor de naleving van de wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het geval van een sanering) en de controle van een goede vooruitgang van de aannemers.

Een soepel verloop van het bodembeheer en de verschillende fases van een asbestverwijdering van uw werf, is voor Tauw een prioriteit.

Een volledig overzicht van onze vastgoedontwikkeling vindt u in de digitale infobrochure.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.