De juiste apparatuur

Tauw is uitgerust met de nodige apparatuur voor het uitvoeren van zowel continue als discontinue immissiemetingen. We kunnen de parameters SO2 en NOx continu meten op ppb-niveau. Daarnaast is het mogelijk om neervallend stof, zwevend stof en fijn stof (PM 10 en PM2,5) te bepalen.

Downloads

Meer informatie

Luchtmetingen.pdf

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.