De omgevingsvergunning in Vlaanderen

Op 23 februari 2017 werden in Vlaanderen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning. In Brussel geldt dit niet en is de milieuvergunning wel nog van toepassing (onderaan de pagina meer info).

Met de komst van de omgevingsvergunning hoeft uw startende onderneming maar één procedure meer te doorlopen:

  • Ofwel de gewone procedure met een openbaar onderzoek (beslissingstermijn van 120 dagen)
  • Ofwel de vereenvoudigde procedure (beslissingstermijn van 60 dagen)

In tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning geldt de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd en u hoeft dus geen hervergunningsaanvraag meer in te dienen. Wel worden evaluaties opgelegd als u een GPBV-installatie uitbaat. 20 jaar nadat de vergunning verleend werd, zal ook het publiek inspraak krijgen.

 

Uw huidige milieuvergunning voor onbepaalde tijd?

Met de komst van de geïntegreerde omgevingsvergunning in Vlaanderen is het ook mogelijk om uw bestaande milieuvergunning een permanent karakter te geven. Uw huidige vergunning komt in aanmerking voor omzetting als:

  • de aanvraag van uw huidige milieuvergunning werd ingediend na september 2002
  • u een aanvraag tot omzetting indient tussen 4 en 3 jaar voor de einddatum van uw vergunning
  • er geen bezwaren worden ingediend bij de bekendmaking van omzetting
  • uw inrichting hoofdzakelijk stedenbouwkundig is vergund

Ook bij een hernieuwing of aanpassing van uw lopende vergunning kunt u een omzetting naar de permanente omgevingsvergunning aanvragen.
Onze jarenlange ervaring met het aanvragen van omgevingsvergunningen maakt Tauw de ideale partner om u vlekkeloos door deze procedure te helpen!

Contacteer ons nu voor een milieuvergunning

 

 

De milieuvergunning in Brussel

In Brussel spreekt men niet van een omgevingsvergunning, maar van een milieuvergunning. Een milieuvergunning bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en het mogelijk maken de hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te beperken. Deze voorwaarden zijn ofwel specifiek voor de ingedeelde inrichting (lijst van ingedeelde inrichtingen), ofwel meer algemeen, afhankelijk van de activiteit. Tot slot is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden.

Quickscan omgevings-/milieuvergunning

De milieudeskundigen van Tauw hebben jarenlange ervaring met het aanvragen van omgevingsvergunningen en milieuvergunningen. Om bedrijven te helpen bij de bepaling of hun activiteiten nog overeenkomen met hun vergunning, heeft Tauw bovendien een specifieke dienstverlening ontwikkeld: de "Quickscan vergunning". Hiermee kunnen we op een eenvoudige manier te weten komen of de vergunning nog actueel en volledig is.

Contacteer ons nu!

 

Milieucoördinator nodig?

Bepaalde bedrijven in Vlaanderen zijn door de Vlaamse overheid verplicht om een milieucoördinator aan te stellen.

Indien u kiest voor een externe milieucoördinator van Tauw, komt dit met tal van voordelen ten opzichte van een interne milieucoördinator. Om u één voorbeeld te geven;

  • Een interne milieucoördinator is verplicht elk jaar de nodige uren opleiding te volgen. Dat kost veel en hij is dan niet productief. Kiest u voor een externe milieucoördinator van Tauw? U betaalt geen cent extra voor de opleiding, dat is voor onze rekening.

Kom meer te weten over de talloze voordelen van een externe milieucoördinator van Tauw!

Meer over de voordelen van een externe milieucoördinator

 

Milieueffectenrapportage (MER)

Een milieueffectenrapport (MER) kan een onderdeel zijn van de milieuvergunningsprocedure in Brussel. In Vlaanderen is de MER geïntegreerd in de bestaande vergunningsprocedures en hoort het bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor grotere industriële projecten. Een MER-rapport moet opgesteld worden door een onafhankelijk en erkend deskundige. Tauw beschikt over erkende deskundigen in verschillende disciplines!

Meer info over MER

 

Meer diensten op het gebied van milieumanagement

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.