Begeleiding van A tot Z

Tussen uw voornemen om asbest te verwijderen en de afronding van een veilige en grondige asbestsanering zitten heel wat stappen en valkuilen. Van projectvoorbereiding, keuze van de aannemer en begeleiding tijdens de uitvoering tot controle na de uitvoering en melding aan de bevoegde overheid; Tauw kan deze werken voor u van A tot Z begeleiden!

Let op: Tauw voert de saneringswerken zelf niet uit; wel helpen we u een betrouwbare aannemer te vinden.

Contacteer ons direct!

 

Projectvoorbereiding

Alvorens u aan een asbestsaneringsproject begint, zijn er een aantal belangrijke stappen die u moet ondernemen. Tauw begeleidt u door elke fase van dit proces:

 • Bepalen van de meest geschikte verwijderingstechniek, met oog op veiligheid, eindresultaat én budget
 • Opstellen lastenboek en bijhorende meetstaat
 • Ondersteuning bij keuze van de aannemer
 • Opstellen van de omgevingsvergunningsaanvraag
 • Communicatie met stakeholders (overheden, werknemers, omwonenden,…)

 

Begeleiding tijdens de uitvoering

Tijdens de asbestverwijderingswerken kunnen er een aantal problemen ontstaan: onvolledig werk door de aannemer, foutieve verwerking van het asbestafval, contaminatie van de omgeving, enz. Tauw begeleidt de saneringswerken zodat deze vlekkeloos verlopen:

 • Werfcontrole: werfdagboek, luchtmetingen, erkenningen personeel,…
 • Kwaliteitscontrole van uitgevoerde werken
 • Controle van afvalstromen (register van afvalstoffen, vervoersbonnen, verwerkingscertificaten,…)

 

Controle na de uitvoering

Nadat de asbestverwijderingswerken zijn afgerond, moet u rekening houden met enkele belangrijke taken:

 • Eindcontrole met eindrapportage
 • Melding aan bevoegde overheid
 • Nazicht eindvorderingsstaat aannemer
 • Opmaak beheersplan indien van toepassing

Met Tauw hoeft u zich geen zorgen te maken dat er een stap over het hoofd wordt gezien!

Contacteer ons nu!

 

Aan de slag met het inventariseren, beheersen of saneren van asbest

Kunnen wij u helpen op het gebied van asbest?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, zij staan u graag te woord!