Oriënterend en beschrijvend

Een oriënterend bodemonderzoek biedt een antwoord op de vraag of uw bodem vervuild is. Als dat het geval is, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek. Met dit onderzoek komt u te weten of u de bodem moet laten saneren. Is dit nodig, dan volgt een bodemsaneringsproject.

Bodem- en grondwaterstalen

Tauw is als erkend bodemsaneringsdeskundige actief in België sinds 1994. Ons ervaren veldwerkteam staat dagelijks in voor het nemen van bodem- en grondwaterstalen. Daarnaast kan Tauw ook machinale boringen uitvoeren. Wij werken volgens de VEB-kwaliteitsnorm en zijn VCA-gekwalificeerd.

Waterbodemonderzoek

Met dit onderzoek brengt u de kwaliteit en kwantiteit van de waterbodem in kaart. Tauw begeleidt zowel staalnames op bevaarbare en onbevaarbare waterlopen (MA.1 monsterneming). Inzicht in de kwaliteit en de hoeveelheid baggerspecie is een essentiële stap voor duurzaam waterbeheer.

Overheid, bedrijven, ontwikkelaars, particulieren

Onze grootste troef? Een lange lijst referenties van onderzoeken die we uitvoerden in opdracht van overheden, kleine en grote bedrijven, projectontwikkelaars en particulieren.

Downloads

Zie ook:

Bodemonderzoek

Download

Bodemonderzoek Brussel

Download

Meer informatie over:

Bodem

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Nieuwe verplichtingen door aanpassing Waals bodemdecreet
15 februari 2016

Nieuwe verplichtingen door aanpassing Waals bodemdecreet

Zeven jaar geleden werd het Waalse bodemdecreet gepubliceerd. De verplichting om een bodemonderzoek uit…

Uitgezocht: Cofinanciering bodemsanering in Vlaanderen
29 mei 2013

Uitgezocht: Cofinanciering bodemsanering in Vlaanderen

Moet u in Vlaanderen een bodemsanering laten uitvoeren? Het zou best kunnen dat u in aanmerking komt…

Wetgeving: Effect van de RIE op het Vlaamse Bodemdecreet
29 mei 2013

Wetgeving: Effect van de RIE op het Vlaamse Bodemdecreet

In het kader van de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE) zijn bepaalde bedrijven binnenkort…

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Herwig de Wilde
T: +32 49 88 76 11 2
E:herwig.dewilde@tauw.com
LinkedIn