Luchtmeting meetplan

Indien u een luchtmeting wilt laten uitvoeren, of er misschien zelfs toe verplicht bent, dan stellen we in overleg met u een meetplan op, waarbij we onder andere aandacht besteden aan de meetmethoden, de representativiteit van de metingen, de meetduur en de meetfrequentie. We organiseren de metingen zo optimaal mogelijk.

Contacteer ons nu!

 

Immissiemetingen

Tauw is uitgerust met de nodige apparatuur voor het uitvoeren van zowel continue als discontinue immissiemetingen. We kunnen de parameters SO2 en NOx continu meten op ppb-niveau. Daarnaast is het mogelijk om neervallend stof, zwevend stof en fijn stof (PM 10 en PM2,5) te bepalen.

Contacteer ons direct!

 

 

Dioxinemetingen

Tauw is een gerenommeerd bureau voor het uitvoeren van dioxinemetingen. Bij de bepaling van dioxine-emissies in de lucht is de bemonstering een kritische stap. Tauw stelt daarom alles in het werk om contaminatie te voorkomen en zo een betrouwbaar en representatief resultaat te leveren.

Stel ons uw vraag

Meetwagens en meetapparatuur

Tauw biedt een breed gamma bepalingsmogelijkheden aan, zoals de continue analyse van SO2, NOx, CO, CO2, O2 en totaal-koolwaterstoffen. Tauw gebruikt hiervoor volledig uitgeruste meetwagens en een breed gamma draagbare meetapparatuur. Ook de bemonstering van stof, zware metalen, vluchtige en semivluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde, anorganische componenten zoals HCl, HF, HCN en dergelijke voeren we frequent uit.

 

Aan de slag met onze diensten op het vlak van lucht!

Kunnen wij u helpen op het gebied van lucht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, zij staan u graag te woord!