Wat met uitgegraven grond?

Hebt u te maken met grondverzet, dan moet u volgens de wetgeving de kwaliteit van de bodem kennen. U wilt dan ook weten waar u met de uitgegraven grond terecht kunt. Tauw is als erkend bodemsaneringsdeskundige vertrouwd met de gewestelijke regelgeving over werken met uitgegraven bodem.

Uitgraving onder milieukundig toezicht

Belangrijk hierin is het opstellen van het technisch verslag of rapport na onderzoek en analyse van de bodem in kwestie. Daarin staat wat de gebruiksmogelijkheden zijn van de uit te graven bodem. Is de grond volgens dit verslag verontreinigd, kan het aangewezen zijn de uitgraving onder milieukundig toezicht te laten uitvoeren. Ook hiervoor bent u bij Tauw aan het juiste adres.

Hou rekening met verschillende grondverzetregels

Sinds 2010 zijn er ook wettelijke regels rond werken met uitgegraven bodem van kracht in Brussel en Wallonië. Ze verschillen sterk met de grondverzetregels in Vlaanderen. Bovendien gelden verschillende administratieve vereisten bij transport van uitgegraven gronden die de gewestgrenzen overschrijdt. Vraag advies aan Tauw.

Downloads

Grondverzet.pdf

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn