Sponsor of nature education

TAUW zet zich in voor het ondersteunen van natuureducatie. In Nederland doen we dit door het sponsoren van IVN, het Nederlandse instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. IVN ondersteunt onder meer het dichten van de kloof tussen kinderen en natuur, door kinderen te stimuleren om in een natuurlijke omgeving te spelen. Hiermee ondersteunen we het onderliggende concept dat betrokkenheid bij de natuur toekomstige duurzame actie aanmoedigt.

Daarom geven onze medewerkers, naast onze financiële ondersteuning, vrijwillig tijd, kennis en expertise aan scholen en dragen zo bij aan de missie van IVN.

Europese sanering van Persistent Organic Pollutants (POP) pesticides

Op mondiaal niveau gebruiken we onze expertise, personeel, ervaring en financiële middelen voor verantwoord gebruik van persistente chemicaliën zoals pesticiden.

Tot eind jaren zeventig werden wereldwijd grote hoeveelheden POP-bestrijdingsmiddelen in de landbouw gebruikt. Dit heeft geleid tot de ophoping van POP-bestrijdingsmiddelen in de bodem, die niet altijd goed zijn behandeld en opgeslagen. Als gevolg daarvan vormen ze een gevaar voor zowel de gezondheid van mensen als het milieu. Daarom werken we wereldwijd om POP-pesticiden en andere persistente chemicaliën actief op te sporen en de vervuilde locaties te saneren. Samen met (lokale) autoriteiten werken we aan een veilige manier van opslaan en aan vernietigen van deze giftige stoffen.

Daarnaast geven we ook training aan overheden (capaciteitsopbouw) met betrekking tot de implementatie van The Stockholm Convention bij POPs.Tauw Foundation

In 2017 heeft TAUW Stichting TAUW opgericht om bij te dragen aan een mooiere wereld. Een wereld die mensen een duurzame leefomgeving en toegang tot schoon water en energie biedt. De kern van het doel van de Tauw Foundation zijn passie, een resultaatgerichte houding, samenwerking en idealen in een context zonder grenzen.

De missie van de Stichting is het katalyseren en ondersteunen van duurzame droomprojecten die verband houden met de doelstellingen van de VN of met SDG's van ondersteunde initiatieven. Daarom stimuleert en (financieel) ondersteunt de TAUW Foundation non-profit initiatieven die zich richten op maatschappelijke impact. Het vermogen van de TAUW Foundation komt uit de opbrengst van de verkoop van TAUW aandelen Het idee is om deze activa op de juiste manier te gebruiken en zo bij te dragen aan een betere wereld.

 

Bekijk de Tauw Foundation website