Een grondig onderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren of bent u er wettelijk toe verplicht? Heeft er zich een calamiteit voorgedaan op uw terrein? Tauw loodst u probleemloos door de verschillende bodemonderzoeken. Afhankelijk van de resultaten volgt eventueel een sanering. Maar hoe begint u hieraan?

Erkend bodemsaneringsdeskundige

Tauw helpt u door het hele proces heen. Als erkend bodemsaneringsdeskundige in de drie gewesten mogen we zelf bodemonderzoeken uitvoeren. Bij een sanering zoeken we naar de beste oplossing voor uw bodemprobleem, waarbij we de nieuwste technieken toepassen om de kosten en de bedrijfshinder zo laag mogelijk te houden.

Administratieve begeleiding bij grondverzet

Bij grondverzet komt een hele administratieve rompslomp kijken, zeker als uitgegraven grond van het ene Belgische gewest naar het andere vervoerd moet worden. Tauw helpt u het grondverzet vlot te laten verlopen, waar ook in België.

Meer informatie over:

Bodem

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Herwig de Wilde
T: +32 49 88 76 11 2
E:herwig.dewilde@tauw.com
LinkedIn