Wat is een Environmental, Social and Governance (ESG) audit?

Terwijl veel investeerders een algemeen idee hebben van waar 'ESG' voor staat, is dit concept voor anderen tot op zekere hoogte nog niet helemaal tastbaar. Tegenwoordig wordt ESG over het algemeen gebruikt als een brede term voor niet-financiële aspecten die echter een substantiële invloed kunnen hebben op de waarde van de onderneming. Een ESG audit bekijkt een (des)investering op het bedrijfslevel en biedt daarom een kader voor het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijfsmiddel. Bovendien is de Environment, Social and Governance audit meer toegespitst op opportuniteiten om waarde te creëren in plaats van alleen te kijken naar bedrijfsrisico’s zoals wel het geval is bij een (SH)EDDA.

E staat voor "Environmental" en heeft betrekking op milieuvervuiling of risico's (voor bodem, lucht, water, mens), uitstoot van broeikasgassen, energie-efficiëntie, beheer van hulpbronnen; kortom: de milieuvoetafdruk van een investering.

S staat voor "Social" en omvat aspecten als diversiteit en non-discriminatiewelzijn en tevredenheid van werknemers, veiligheid en gezondheid op het werk, arbeidsomstandigheden binnen de toeleveringsketen, productveiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en activiteiten op het gebied van politieke of religieuze conflicten.

G staat voor "Governance", d.w.z. goed ondernemingsbestuur. Dit omvat aspecten als bedrijfswaarden, bedrijfsethiek, preventie van omkoping en corruptie, respectievelijke management- en controleprocessen, compliance management, transparantie in de rapportage en het beheer van belanghebbenden.

Een belangrijk aspect van het ESG-perspectief is het feit dat wanneer het gaat om een specifiek doelwit, er niet alleen gekeken wordt naar het object zelf, maar ook naar het systeem waarin het is ingebed. Dit systeem omvat zowel de natuurlijke als de sociale omgeving van een belegging, alsmede de economische doorstroming in de waardeketen, d.w.z. toeleveranciers en klanten.

In toenemende mate vormen klimaatveranderingsaspecten ook een onderdeel van de Environment, Social and Governance audit. Daarom kunnen "climate resilience" aspecten ook worden meegenomen in de ESG audit.

Contacteer ons nu

 

Waarom een ESG audit?

Als reactie op wereldwijde megatrends veranderen nieuwe maatschappelijke doelstellingen (zoals bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals (SDG's) en het Klimaatakkoord van Parijs) de vooruitzichten op de financiële markt continu. Verantwoord beleggen en de uitgebreide integratie van milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG) in beleggingsbeslissingen en -processen worden steeds belangrijker.

Uit een recente studie van de Universiteit van Oxford blijkt dat meer dan 80% van de mainstream-beleggers nu bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houdt met ESG-aspecten. En de cijfers zijn overtuigend: wereldwijd wordt nu 22,89 biljoen dollar aan vermogen professioneel beheerd in het kader van verantwoorde beleggingsstrategieën, een stijging van 25% sinds 2014. Dit aantal is zo groot dat het context nodig heeft - het overtreft het bruto binnenlands product van de gehele Amerikaanse economie.

Ook in Europa neemt een groeiend aantal investeerders deze verantwoordelijkheid op zich; ze gebruiken het veranderde perspectief onder andere om toekomstig waardecreatiepotentieel te ontwikkelen, te voldoen aan de eisen van investeerders of aandeelhouders, of om te voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving. 

Meer weten? Download onze ESG Whitepaper nu!

 

Onze adviesaanpak en onze diensten

Om duidelijk te maken waarom je verantwoord moet investeren:

  • RI / ESG-beleidsontwikkeling

Om te bepalen HOE je verantwoord kunt investeren:

  • RI / ESG-strategieformulering
    Trainingen & Workshops

Om te bepalen WAT te doen om verantwoord te investeren:

  • ESG Due Diligence
  • ESG-portefeuillebeheer
  • ESG-monitoring & -rapportage
  • SDG-effectbeoordelingen
  • ESG Operationele Verbetering
  • Benchmarking & Best Practices

 

Meer diensten op het gebied van milieumanagement

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.