Projectvoorbereiding

 • Bepalen van de meest geschikte werkmethode en asbestverwijderingstechniek, met oog op veiligheid, eindresultaat én budget
 • Opstellen lastenboek en bijhorende meetstaat
 • Ondersteuning bij keuze van de aannemer
 • Opstellen van de omgevingsvergunningsaanvraag
 • Communicatie met stakeholders (overheden, werknemers, omwonenden,…)

Begeleiding tijdens de uitvoering

 • Werfcontrole: controlebezoek met controleverslag, werfdagboek, luchtmetingen, erkenningen personeel,…
 • Kwaliteitscontrole van uitgevoerde werken
 • Controle van afvalstromen (register van afvalstoffen, vervoersbonnen, verwerkingscertificated,...)

Na de uitvoering

 • Eindcontrole met eindrapportage
 • Opvolging sloopattest
 • Melding aan bevoegde overheid
 • Nazicht eindvorderingsstaat aannemer
 • Opmaak beheersplan indien van toepassing

Meer informatie over:

Sloop

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.