TAUW begeleidt uw sloopproject van A tot Z

Tussen uw voornemen om sloopwerken aan te vangen en de afronding van het project, soms inclusief asbestsanering, zitten heel wat stappen en valkuilen. TAUW staat u bij bij alle fasen van dit traject; van het opstellen van een lastenboek en bijhorende meetstaatkan tijdens de projectvoorbereiding, werf- en kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering, tot eindcontrole met eindrapportage na de uitvoering van uw sloopproject. Daarnaast kan op vrijwillige basis de traceerbaarheidsprocedure Tracimat worden gevolgd. Met andere woorden, TAUW begeleidt u van A tot Z! Onze jarenlange (internationale) ervaring met begeleiding van sloop- en asbestverwijderingswerken maakt ons immers tot uw geschikte partner om dit werk uit uw handen te nemen. Hieronder sommen we onze precieze diensten voor u op.

Projectvoorbereiding

 • Bepalen van de meest geschikte werkmethode en asbestverwijderingstechniek, met oog op veiligheid, eindresultaat én budget
 • Opstellen lastenboek en bijhorende meetstaat
 • Ondersteuning bij keuze van de aannemer
 • Opstellen van de omgevingsvergunningsaanvraag
 • Communicatie met stakeholders (overheden, werknemers, omwonenden,…)

Begeleiding tijdens de uitvoering

 • Werfcontrole: controlebezoek met controleverslag, werfdagboek, luchtmetingen, erkenningen personeel, etc.
 • Kwaliteitscontrole van uitgevoerde werken
 • Controle van afvalstromen (register van afvalstoffen, vervoersbonnen, verwerkingscertificated, etc.)

Na de uitvoering

 • Eindcontrole met eindrapportage
 • Opvolging sloopattest
 • Melding aan bevoegde overheid
 • Nazicht eindvorderingsstaat aannemer
 • Opmaak beheersplan indien van toepassing

 

Contacteer ons met uw vraagstuk!

Meer informatie over:

Sloop

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.