Vakgebieden

We initiëren, denken mee, ondersteunen, stimuleren en werken mee aan een duurzame toekomst.

Bodem

Tauw is een referentie in de wereld van de bodemsaneringsdeskundigen. Sinds 1994 voeren onze specialisten en deskundigen dagelijks bodemonderzoeken en…

Lucht

Veel industriële processen veroorzaken emissies van verontreinigende stoffen in de lucht. Het bedrijfsleven neemt maatregelen om deze uitstoot te beperken.…

Milieumanagement

Met gedreven professionals, die trots zijn op de duurzame oplossingen die ze bedenken, ondersteunen we u in het milieumanagement van uw bedrijf. We houden…

Asbest

Tauw heeft de ervaring en deskundigheid die nodig is voor de inventaris en de analyse van risico's voor de gebruikers van een zone met asbesthoudende materialen.…

Sloop & Tracimat

Het opstellen van een sloopinventaris is door OVAM verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume > 1 000 m³ en die geheel of gedeeltelijk een andere…

Sloopinventaris

Het opstellen van een sloopinventaris is door OVAM verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume > 1 000 m³ en die geheel of gedeeltelijk een andere…

Tracimat

Tracimat vzw is een sloopbeheerorganisatie en een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw. Het opstellen van een sloopinventaris is door OVAM verplicht…

Energie

Bedrijven en overheden kunnen hun impact op de omgeving verminderen door energie te besparen. Het is ook een vorm van Duurzaam Ondernemen. Kostenbesparing,…

Duurzaamheid

We zijn samen verantwoordelijk voor het duurzaam omgaan met onze omgeving, ook met bestaande en toekomstige gebouwen en gebieden. Dat besef leeft volop…