Voordelen van een levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) is interessant wanneer u innoveert of als uw klant vraagt om het milieuprofiel van uw product. U dient immers te voldoen aan de continu veranderende wet- en regelgeving en/of uw producentenverantwoordelijkheid. Bovendien kiezen steeds meer opdrachtgevers tijdens aanbestedings- en inkoopprocessen voor producten met de laagste milieu-impact. Wij maken met de LCA de milieu-impact voor u inzichtelijk en geven advies over maatregelen waarmee u gericht de impact kunt verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door eigen processen aan te passen en door met ketenpartners samen te werken. 

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.

Mérielle Van de Graaf

  merielle.vandegraaf@tauw.com

Welke werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren? 

 • Levenscyclusanalyse
  We berekenen de levenscyclusanalyse voor uw product(en), proces(sen) of dienst(en).

  Voor elke fase in de levenscyclus verzamelen we data. Die data zetten we vervolgens in een model in het LCA-softwareprogramma SimaPro. Het model berekent op basis van alle fasen het milieuprofiel van uw product, proces of dienst. De resultaten van de LCA omvatten verschillende milieuindicatoren, zoals klimaatverandering, gemeten in CO2-equivalenten. Maar ook de impact van andere milieu-indicatoren wordt berekend, zoals verzuring en het gebruik van fossiele grondstoffen. Een levenscyclusanalyse is vijf jaar geldig. Daarna dient u een nieuwe LCA te laten uitvoeren.

  Over het algemeen ziet deze cyclus er als volgt uit:

  • Winning en bewerking van grondstoffen
  • Verwerking en productie 
  • Distributie
  • Gebruik en onderhoud
  • Recyclage en afvalverwerking

 

 • LCA-QuickScan
  Een volledige levenscyclusanalyse kan prijzig zijn. Wanneer u wilt weten hoe duurzaam uw innovatie is voordat u deze op de markt brengt, bieden wij een LCA op maat of LCA-QuickScan aan. Zo ziet u snel hoe duurzaam uw product is en hoe het zich verhoudt tot concurrerende producten.
 • MKI-berekening
  Eventueel kunnen we ook een MKI-berekening (milieukostenindicator) maken, waarbij alle milieueffecten worden samengevoegd in één score, uitgedrukt in euro’s. Met deze score, ook wel schaduwprijs genoemd, kunt u uw product vergelijken met andere producten.
 • Advies productverduurzaming

  Op basis van de LCA kunnen wij adviseren hoe u uw product, proces of dienst duurzamer kunt maken en de MKI-score  kunt verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, energieverbruik of refurbishment.

 • EPD (Environmental Product Declaration)
  We leveren een samenvatting van uw milieuprofiel in een bepaald format. Deze EPD kan u internationaal gebruiken om te communiceren richting klanten.
 • CO2-ketenanalyse
  In het kader van uw CO2-prestatieladdercertificaat kunnen we een CO2-ketenanalyse voor u uitvoeren. Samen met u bepalen we het onderwerp van de CO2-ketenanalyse. Ook kunnen we de CO2-footprint bepalen van een specifiek product, proces of dienst.

 

 

Heeft u een vraag over de LCA (levenscyclusanalyse)?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.