Duurzaam ondernemen … van “mode” naar “fundamentele” trend.

Een bedrijf wordt dagelijks bestookt met vragen als: wat is ecologisch verantwoord produceren, hoe draagt een onderneming bij tot de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij? Vragen die essentieel zijn om de effecten van een economische activiteit optimaal af te stemmen op de maatschappij en de toekomstige generaties.

Maar hoe start je hiermee? Hoe breng je duurzaamheid in een bedrijf?

Het begint met het maken van de juiste keuzes. Keuzes die passen in de bedrijfsfilosofie en -strategie. Tauw ondersteunt bedrijven strategische keuzes te maken die renderen op lange termijn. Keuzes die het management in staat stelt hun bedrijf te laten groeien in samenhang met maatschappij en milieu zonder daarbij het aspect winstgevendheid uit het oog te verliezen: People, Planet, Profit.

Duurzaamheid

Van strategische keuze naar implementatie in de bedrijfsvoering.

Naast de strategische aanpak is Tauw een partner die duurzaamheid kan omzetten in operationele deelaspecten. Of het nu gaat over het reduceren van energie- of waterverbruik, hergebruik van restwarmte of afvalwater, het in kaart brengen van afvalstromen en secundaire grondstoffen, bepalen van de Carbon en Water footprint van je activiteiten of producten, levenscyclus analyse, compenstatiemaatregelen, nulmetingen en opvolgingsaudits, duurzaamheidsrapportering, enz. Samen vinden we de juiste aanpak voor uw keuzes.

Aan de slag met onze diensten op het vlak van Duurzaamheid!

Actueel

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.