Wat zijn PFAS?

PFAS staat voor Poly- en PerFluorAlkyl Stoffen, een grote groep niet-afbreekbare stoffen die vanwege de vet-, vuil- en stofafstotende eigenschappen in veel producten worden toegepast. Een aantal ervan staan op de lijst van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en worden internationaal gereguleerd. Bedrijven die ZZS gebruiken, moeten de uitstoot ervan zoveel mogelijk beperken.

 PFAS infographic

 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

In Vlaanderen beschouwt OVAM PFAS momenteel als "emerging contaminant" en in juni 2020 ontwikkelde OVAM een eerste richtlijn over PFAS in bodemonderzoek. OVAM werkt momenteel ook aan de ontwikkeling van standaarden rond PFAS. Het resultaat van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht en u kunt in ieder geval rekenen op TAUW om u op de hoogte te houden.
In het Waalse Gewest en in Brussel zijn er nog geen normen voorgesteld of in ontwikkeling voor deze families van stoffen. Met de toenemende media-aandacht voor deze verbindingen kunnen we de komende jaren echter voorstellen voor normen voor deze regio's verwachten.
Gezien de aanzienlijke bioaccumulatie van PFAS en hun lange levensduur in het milieu, kan deze kwestie aanzienlijke technische en financiële gevolgen hebben voor het bodembeheer van een locatie.

Omgaan met PFAS

Overheden en bedrijven kunnen te maken krijgen met (mogelijk) PFAS-houdende materialen waaronder grond, bagger, RKGV (rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegzand), bouwstoffen en vaste afvalstoffen zoals waterzuiveringsslib en groenafval. Reguliere mogelijkheden om deze materialen af te zetten, zijn:

  • Hergebruiken
  • Recycling
  • Verbranden (definitieve verwijdering)
  • Storten
  • Andere nuttige toepassing (zoals energieterugwinning)

De praktijk is echter weerbarstig wanneer deze materialen PFAS blijken te bevatten: hergebruik is beperkt mogelijk en er zijn beperkte technieken voorhanden om deze materialen te reinigen en geschikt te maken voor hergebruik. Daarnaast is er in sommige situaties de verplichting om PFAS-houdende grond te saneren, wat tot ongewenste (hoge) kosten kan leiden als bijvoorbeeld storten de enigste optie is. 

 

Onze PFAS Dienstverlening 

Het is momenteel goed mogelijk om aan de geldende PFAS wet- en regelgeving te voldoen en tegelijkertijd gebruik te maken van de meest (kosten)efficiënte methodes om PFAS aan te pakken. Tauw biedt met onderstaande diensten volledige ondersteuning, van beleidsadvies tot analyses en begeleiding bij de afzet van materialen.

PFAS onderzoek en analyse 

Het Tijdelijk Handelingskader PFAS geeft in bepaalde situaties aanleiding tot onderzoek naar de aanwezigheid op PFAS. Dit leidt bij initiatiefnemers en uitvoerende partijen tot vragen als: Moet ik onderzoek doen? Wat voor onderzoek is dat dan? Wat zijn de gevolgen van de eventuele resultaten? Wat kan ik vervolgens met het onderzoek doen en wat niet? De adviseurs van Tauw kunnen deze vragen voor elke unieke situatie beantwoorden.

Meer informatie

PFAS sanering – ontwerp en begeleiding

Als bodemsaneringsspecialist kan Tauw de volledige bodemsanering uitvoeren. We starten dan met een beoordeling van de grootte, methode en noodzaak van de sanering en werken een op maat gemaakte oplossing uit. Hiervoor hebben we specialistische kennis van risicobeoordelingen, inzicht in het stofgedrag en beschikbare saneringstechnieken voor PFAS in huis. Vervolgens begeleiden we het traject voor de vergunningverlening, de aanbesteding en de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer informatie

Kostenefficiënte en duurzame reiniging van PFAS-houdende grond

De aanwezigheid van PFAS in de grond kan uw projectplanning of bedrijfsvoering behoorlijk in de war schoppen. Met de innovatieve ‘soilwashing’ techniek is het mogelijk om de PFAS-houdende grond op een kostenefficiënte manier duurzaam te reinigen. Daarbij wordt PFAS na het wassen ook uit het waswater gehaald, zodat er geen grote verontreinigde reststromen ontstaan. Dankzij deze extractieve reiniging kan de grond opnieuw gebruikt worden.

Meer informatie

PFAS in water, lucht en afvalstoffen

Heeft u te maken met (mogelijke) uitstoot naar lucht, lozing op het riool of oppervlaktewater en/of afvalstoffen? Dan bestaat de kans dat er PFAS inzit. Wij kunnen inschatten of PFAS hierbij relevant is, meten welke PFAS aanwezig zijn, adviseren hoe u de uitstoot van PFAS via de lucht en het water kan verminderen, en wat de afvoermogelijkheden van PFAS-houdende afvalstoffen zijn.

Meer informatie

PFAS nieuws en actualiteiten

15 december 2020 | Nieuws

PFAS: binnenkort een netelige kwestie?

PFAS, oftewel geperfluorideerde en gepolyfluorideerde stoffen, zijn wijdverspreid in het milieu. Een nieuwe vervuilende materie om rekening mee te houden? En wat zijn de oplossingen om dit te verhelpen?…

Heeft u een vraag over PFAS?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.