De nieuwste bodemsaneringstechnieken

Wanneer uit een beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat uw bodem verontreinigd is, is het belangrijk om maatregelen te treffen. Dit is afhankelijk van de mate van verontreiniging, de wet- en regelgeving, de risico’s die de verontreiniging met zich meebrengt en het (toekomstig) gebruik van de locatie.

Om zowel de kosten als de bedrijfshinder zoveel mogelijk te beperken, maken we gebruik van de nieuwste innovatieve bodemsaneringstechnieken die Tauw ook mee helpt te ontwikkelen. Het gaat bijvoorbeeld om chemische technieken (onder meer oxidatie en reductie), bioremediatie, thermische technieken, hoogvacuümextractie en drijflaagverwijderingen.

Vraag nu een bodemsanering aan!

 

Advies voor aannemer bodemsanering

Tauw is meer dan vertrouwd met de materie omtrent bodemsaneringen, en met behulp van ons internationale Tauw Group team van bodemdeskundigen zijn wij uw beste adviseur. We zoeken welke oplossing de meest geschikte is voor uw bodemprobleem en om de bodemsanering optimaal te laten uitvoeren, zoeken we een geschikte aannemer. Een milieudeskundig begeleider van Tauw houdt als onafhankelijk deskundige de werkzaamheden in het oog.

 

De voordelen van bodemsanering door Tauw?

  • Tauw beschikt over een team van ervaren deskundigen en consultants die samen een multidisciplinaire eenheid vormen. U vindt bij Tauw alle diensten voor het hele bodemsaneringsproject.
  • Onze specialisten en gecertificeerde toezichthouders bezoeken regelmatig de locatie om controle te houden, ervoor te zorgen dat de (veiligheids-)regels worden nageleefd en dat de uitvoering wordt gerealiseerd zoals afgesproken.
  • Als er tijdens het project bijvoorbeeld aanvullende (vergunnings-)vraagstukken blijken te zijn, dan kan Tauw ook haar experts op deze gebieden inzetten.

Contacteer ons nu!

 

Administratieve begeleiding bij grondverzet

Bij grondverzet komt een hele administratieve rompslomp kijken, zeker als uitgegraven grond van het ene Belgische gewest naar het andere vervoerd moet worden. Tauw helpt u het grondverzet vlot te laten verlopen, waar ook in België.

Meer info grondverzet

 

Aan de slag met het onderzoeken, saneren of verzetten van uw grond

Kunnen wij u helpen op het gebied van bodem?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, zij staan u graag te woord!