Thermische energie in afvalwater

Er stroomt heel wat energie weg met ons afvalwater: thermisch, chemisch en operationeel. Tauw richt de schijnwerpers op de thermische energie in het afvalwater:
• het is de energievorm met het grootste aandeel
  in afvalwater
• de vraag naar warmte is circa 40 % van de totale
  energievraag
• de nieuwe ontwikkelingen van warmtepompen maken deze warmte beter beschikbaar

Riothermie

De thermische energie kan gewonnen worden uit zowel rioolwater als bedrijfsafvalwater. Bij de winning van warmte uit rioolwater (riothermie), kan de warmte opgewaardeerd worden door middel van warmtepompen om bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, woonblokken en zorgtehuizen te verwarmen. Bij een gunstige locatie is riothermie vaak interessanter om toe te passen dan geothermie omdat de temperatuur van het afvalwater hoger is dan die van de bodem.

 Warmte winnen uit uw afvalwater is winst maken op uw energiefactuur

Voor bedrijven en de industrie is de techniek ook veelbelovend. Op deze manier warmte terugwinnen is eenvoudig en de kosten liggen relatief laag. Bij de winning van warmte uit bedrijfsafvalwater wordt de teruggewonnen warmte veelal ingezet voor voorverwarming van het proceswater. Elke graad teruggewonnen warmte bespaart op uw energiefactuur.

Uw voordeel?

• U bespaart op uw energiefactuur
• U gebruikt warmte op duurzame wijze (minder CO2-uitstoot)

Hoe gaan we tewerk?

• We brengen met de Smart Energy Planner en een warmtekansenkaart de mogelijkheden
  van warmteterugwinning in kaart
• Voor een specifieke locatie bepaalt een eerste scan of recuperatie van warmte uit
  afvalwater zinvol is
• In een haalbaarheidsstudie wordt de potentiële beschikbare warmte bepaald en de
  warmtevraag in kaart gebracht. De kosten en terugverdientijd van het systeem
  worden ingeschat.
• Advies bij keuze van een installateur en ontwerp
• Implementatie: projectmanagement en opvolging bouw & opstart
• Opvolging en advies

Meer informatie over:

Energie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.