De SEP projecteert verschillende energiesystemen (onder andere zon, wind, WKO en warmtenet) op de gebiedskaart en geeft inzicht in de mogelijkheden en de kosten van de energiemix.

Interactief

De SEP is een interactieve tool voor werksessies met belanghebbenden, zoals bewoners, de gemeente, projectontwikkelaars en lokale bedrijven. De belanghebbenden worden direct betrokken bij de ontwikkeling van een energievisie of het ontwerp van een duurzame energievoorziening.

 

 

Duidelijk

Tijdens de werksessies kunnen de deelnemers de verschillende energiesystemen invullen, verplaatsen en projecteren op de kaart. Zo komt er duidelijkheid: kan de energievraag op dorp-, wijk-, project- of bedrijventerreinniveau worden ingevuld en wat zijn de totale kosten van de energiesystemen?

Systeemkeuze

De sessies zijn interactief en de uitkomst is daardoor afhankelijk van de keuzes die de deelnemers maken. Alle drijfveren en argumenten die de systeemkeuze beïnvloeden, worden zo duidelijk zichtbaar.

Meer informatie over:

Energie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.