Voor wie?

De nieuwe EBO richt zich tot de volledige energie-intensieve industrie in Vlaanderen (energieverbruik > 100.000 Gigajoule/jaar). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen VER-bedrijven en niet-VER-bedrijven. VER-bedrijven vallen onder het Europese systeem van verhandelbare emissierechten.  Voor elke doelgroep bestaat er een verschillend Europees kader. Daarom zijn er in feite twee aparte energiebeleidsovereenkomsten.

Wat als u tot de EBO toetreedt?

Bedrijven die toetreden tot de nieuwe EBO engageren zich om:
- Een energieaudit uit te voeren, en dit om de 4 jaar. Deze doorlichting vertaalt zich in een energieplan waarin de besparingsmaatregelen die u zult nemen worden beschreven.
- Jaarlijks verslag uit te brengen aan het verificatiebureau over het energieverbruik, de uitgevoerde studies en maatregelen.
- Het economisch potentieel van een WKK en de mogelijke bijdrage aan een warmte- en koudenet te bestuderen.
- Binnen 3 jaar na toetreding een Energy Management System geïmplementeerd te hebben (bv. ISO 50001).

In ruil voor dit engagement geeft de overheid u de garantie geen bijkomende maatregelen voor energie-efficiëntie of CO2-reductie op te leggen. Ook hebt u recht op een steunmaatregel in de vorm van een accijnsverlaging

Tauw ondersteunt, begeleidt en bestudeert

Uw bedrijf is van plan toe te treden tot de EBO? Laat u bijstaan door onze deskundigen. Ze ondersteunen u bij de doorlichting van uw processen om de aangegane engagementen mee te realiseren.

De energiebeleidsovereenkomsten raadplegen?
Kijk ze in voor VER-bedrijven en niet-VER-bedrijven.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek: T +32 93 40 69 73

Meer informatie over:

Energie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.