Ontgraven van grond

Een sanering van met PFAS-verontreinigde grond gaat vaak gepaard met grondverzet. Hierbij moet er een toepassing/afvoermogelijkheid gevonden worden voor de grond die vrijkomt bij de graafwerkzaamheden. Bij Tauw is er een uitgebreide kennis over lokaal beleid binnen Nederland, en de hergebruiksmogelijkheden. Ook hebben wij overzicht van grondacceptanten die partijen met bepaalde gehalten PFAS boven de rapportagegrens accepteren.

Reiniging van grond

Tauw heeft een goed overzicht over (on-)mogelijkheden van reiniging van grond. Via ons internationale netwerk worden marktontwikkelingen van dichtbij gevolgd. Er wordt internationaal veel onderzoek gedaan naar verschillende technieken, maar in de praktijk zijn er tot nu toe weinig mogelijkheden. Extractieve reiniging is de meest belovende techniek voor de behandeling van PFAS-verontreinigingen in zandige gronden. Veelal wordt ook overgegaan op (tijdelijke) opslag al dan niet in combinatie met immobilisatie.

Voor uw probleem met PFAS kan Tauw de verwerkingsmogelijkheden van grond in beeld brengen en een realistisch inschatting geven van de haalbaarheid. Momenteel onderzoekt Tauw in een pilot studie de technische mogelijkheden voor extractieve reiniging van verschillende partijen met PFAS verontreinigde grond.

Behandeling van grondwater

Momenteel ligt de focus op de sanering van met PFAS- verontreinigde grond. Het uitlooggedrag van PFAS en de risico’s voor aantasting van grondwater worden momenteel onderzocht door RIVM. In de loop van 2020 komt er duidelijkheid over de normen voor het grondwater en kan de noodzaak van sanering van grondwater worden bepaald.

Ook voor (grond)waterbehandeling wordt internationaal veel onderzoek gedaan naar verschillende technieken. Hoewel er veelbelovende technieken zijn die de PFAS daadwerkelijk kunnen afbreken, worden in de praktijk nog vooral de adsorptietechnieken toegepast. Over het algemeen wordt actieve kool adsorptie toegepast voor behandeling van grondwater dat is verontreinigd met PFAS. Tauw ondersteunt klanten bij haalbaarheidsonderzoeken van bekende technieken (bijvoorbeeld selectie van geschikte adsorptie media) en helpt bij het testen alternatieve technieken. Voor haalbaarheidstesten beschikt Tauw over een eigen proeflaboratorium, waar op kleine schaal experimenten kunnen worden uitgevoerd.

Wat kan Tauw voor u betekenen bij de sanering van PFAS verontreiniging:

  • Deskundig en praktisch advies van noodzaak en haalbaarheid sanering PFAS
  • Selectie en detailontwerp van geschikte saneringsaanpak PFAS, rekening houdend met beleidsontwikkelingen en toepassings(on)mogelijkheden van grond en grondwater
  • Marktkennis verwerkingsmogelijkheden van PFAS verontreinigde grond en grondwater
  • Specialistische kennis op het gebied van gedrag van PFAS in bodem en grondwater
  • Internationaal netwerk van Tauw deskundigen garandeert afstemming met internationale beleid- en techniekontwikkelingen
  • Doelgerichte, snelle en efficiënte aanpak van incidenten met PFAS (bijv. blusschuim)
  • Tauw algemene diensten bodemsanering
  • Datamanagement

 

 

Heeft u een vraag over PFAS sanering?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.