Een externe milieucoördinator van Tauw: wat is het voordeel?

Eerst en vooral voldoet u aan de wettelijke verplichting om een milieucoördinator aan te stellen. Niet met een voltijdse medewerker maar met een deskundige die zich met kennis van zaken aan deze taak wijdt. Hij voert in overleg met u de verplichte plaatsbezoeken uit en bezorgt u zijn verslag. U kiest zelf wie invulling geeft aan de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Hij kan u daarin adviseren, interne medewerkers ondersteunen of taken op zich nemen.

Altijd in orde met de milieuwet

De milieuwetgeving is heel dynamisch en vraagt continue aandacht. Onze externe milieucoördinatoren zijn daar voltijds mee bezig en
• hebben geen andere taken zoals preventie of kwaliteit;
• volgen de milieuwetgeving en wijzigingen nauwgezet op;
• informeren u tijdig over nieuwe wetten;
• adviseren u over toekomstige ontwikkelingen;
• houden uw activiteiten altijd in overeenstemming  met de milieuwetgeving.

Bespaar dankzij de ervaring van onze milieucoördinatoren

De milieucoördinatoren van Tauw beheren een gevarieerde klantenportefeuille. U profiteert van de kennis en ervaring die ze elders hebben opgedaan. En u bespaart tijd en kosten.

Geen extra kosten voor opleiding milieucoördinator

Een interne milieucoördinator is verplicht elk jaar de nodige uren opleiding te volgen. Dat kost veel en hij is dan niet productief. Kiest u voor een externe milieucoördinator van Tauw? U betaalt geen cent extra voor de opleiding, dat is voor onze rekening.

Zeker van continuïteit externe milieucoördinator

Een milieucoördinator van Tauw is geen eenzaat. Hij maakt deel uit van ons team milieumanagement. Dat team biedt u een garantie op continuïteit in de opvolging van wettelijke taken van de milieucoördinator in uw bedrijf.

Want bij Tauw is de klant- en projectinformatie gestructureerd en snel terug te vinden. In regelmatige overlegmomenten delen onze coördinatoren kennis en ervaring. Ze bespreken vragen en antwoorden. Staat u voor een grote uitdaging? Eventueel neemt een meer ervaren collega een deel van het werk over. Met één doel: u efficiënt helpen.

Advies externe milieucoördinator door intern team deskundigen

Tauw beschikt naast verschillende milieucoördinatoren over een multidisciplinair team van deskundigen in milieu, bodem, lucht en water. Zij geven de milieucoördinatoren intern advies. Dat is in een eerste fase informeel en kost u dus niets. Maar uw problemen worden wel met kennis van zake voorkomen of opgelost. U vaart er wel bij.

Onafhankelijke en onpartijdige milieucoördinator

De milieucoördinator vervult een signalerende en adviserende rol binnen uw bedrijf. Het voordeel van een externe deskundige is dat hij onafhankelijk en onpartijdig adviseert bij knelpunten. Op deze manier wordt hij beter gehoord door zowel het personeel als het management.

Bovendien hebben externe milieucoördinatoren voldoende ervaring om op te treden als communicatiepartner met vergunningverlenende en toezichthoudende overheden. Ze kunnen de brug vormen tussen uw bedrijf en buurtbewoners of andere stakeholders.

Een externe milieucoördinator voor uw bedrijf?
• Door te kiezen voor een externe milieucoördinator zet u uw eigen medewerkers optimaal in voor hun eigen taken.
• U bent zeker dat de milieutaken efficiënt georganiseerd zijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn