Grootschalige asbestinventarisatie KBC-toren Antwerpen

Projectgegevens

 

Periode: 2018 - 2019
Opdrachtgever: KBC
Betrokken TAUW-adviseurs:

  • Stefaan De Vlieghere (Projectmanager asbest & sloop)
  • Angelique Vandelannoote (Projectmananger bodem)
  • Philip Mercier (Senior Projectleider)
  • Stijn Van Slycken (Senior Projectleider)
  • Giovanni Polo (Advisor asbest & sloop)

 

Betrokken TAUW-landen: België, Nederland, Duitsland

Opdrachtomschrijving

De KBC-toren in Antwerpen, ook wel Boerentoren genoemd, sloot in 2018 nadat er tijdens renovatiewerken historische asbestrestanten waren aangetroffen. TAUW België heeft, ondersteund door collega’s uit Nederland en Duitsland, in opdracht van KBC een zeer grondige inventarisatie van deze verborgen asbesthoudende materialen uitgevoerd (diepgaander dan wettelijk verplicht). Dit betreft één de meest uitgebreide asbestinventarisaties ooit in België uitgevoerd.

“We troffen niet enkel primaire asbestbronnen aan. Na een eerdere sanering waren er verspreid over het gebouw secondaire asbestbronnen achtergebleven”, aldus Philip Mercier, senior projectleider asbestinventarisatie bij TAUW België. “Onze taak was het volledig in kaart brengen van deze primaire en secondaire asbestverontreiniging in en op constructie-elementen, interieur, technische installaties, technische schachten, buitengevel, daken en herbruikbare materialen.”

Werkzaamheden
Om een volledig beeld van de asbestverontreiniging te krijgen, zijn duizenden monsters genomen, waarvan een groot aantal met ‘low detection limit’ analysemethodes is geanalyseerd. Hierbij werd door zuurbehandeling of verassing van het monster een lage detectielimiet (<0,03%) bereikt. Daarnaast zijn mobiele asbestmeters ingezet om een snelle screening op de aanwezigheid van asbest (voornamelijk in pleistermaterialen) uit te voeren. De bevindingen werden bijgehouden in een door TAUW ontwikkelde digitale applicatie. Naast de klassieke inventarisatiemethodiek werden ook hermetische zones opgebouwd om constructie-elementen veilig op te breken en te inspecteren. Ook liet TAUW specifiek voor deze opdracht een ‘mobiele cabine’ bouwen, een verplaatsbare hermetische zone die gebruikt werd voor monstername.

Van de 3600 bevindingen bleken er bijna 800 positief te zijn. De positieve vondsten zijn onderverdeeld in twintig types asbesttoepassingen (restanten spuitasbest, pleisterwerk, coatings, stof,…). Per verdieping is voor elke asbesttoepassing een risico-beoordeling uitgevoerd, onder andere gebaseerd op de staat van het materiaal, het blootstellingsrisico en de origine van het materiaal. Alle bevindingen, positief of negatief, zijn toegevoegd aan een bewerkbare database en een interactief model.

Tijdens de uitvoering van de inventarisatie zijn pilots uitgevoerd, waarbij een aantal saneringstechnieken is uitgetest en geëvalueerd om meer inzicht te krijgen in de verwachte saneringskosten en saneringsduur.
 

Samenwerking tijdens het project

Gezien de scope van het project en de technische uitdagingen heeft TAUW België samengewerkt met TAUW-collega’s in Nederland en Duitsland. Zowel op het gebied van inventarisatie en interpretatie van de resultaten, als bij de voorbereiding en visualisatie van meetgegevens. Daarbij werd ook zeer nauw samengewerkt met het projectteam van KBC. Door de goede samenwerking tussen het projectteam van KBC en het internationale TAUW-team was het mogelijk om één van de meest uitgebreide asbestinventarisaties ooit in België, in een vrij korte tijd uit te voeren.  

 

Resultaat van het project

“Gezien de hoge standaarden waarmee KBC opereert en haar sites beheert, zijn wij er als TAUW van overtuigd dat de asbestsanering uiterst professioneel en op een veilige manier zal kunnen plaatsvinden, zodat het gebouw in haar oude glorie kan worden hersteld”, aldus projectmanager Stefaan De Vlieghere van TAUW België.

Met de verkoop van de toren aan Katoen Natie, is een grote stap gezet in de herontwikkeling van het gebouw. Katoen Natie zal, via haar ontwikkelaar ION, zorgdragen voor de integrale sanering.  KBC gaat hierbij de kwaliteitscontroles van de asbestsaneringen uitvoeren.

Bent u ook op zoek naar een betrouwbare partner voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan en/of asbestinventaris? Neem dan contact op met Stefaan De Vlieghere:

Email: stefaan.devlieghere@tauw.com
M: +32 (0)474 60 20 77

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!