Bodemonderzoek & bodemsanering voormalige gasfabriek E. Tinelstraat in Sinaai

27 augustus 2019

Projectgegevens

Periode: 2018 - 2020
Opdrachtgever: OVAM & Vereniging Sint-Catharina Scholen Sinaai
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Herwig De WIlde (project manager bodem)
  • Stijn Van Slycken (project leader bodem)

Projectverantwoordelijke OVAM:

  • Anke Van Noyen

Wat was de opdracht?

In de periode 1911 tot 1923 werd er een gasfabriek geëxploiteerd door  de Naamloze Maatschappij “Compagnie Nationale d’Eclairage” in Sinaai. Voor de gasproductie werden twee gebouwen opgetrokken waarin de productie plaatsvond, waarna het gas werd opgeslagen in een gashouder voor verder gebruik voor verlichting en verwarming in de gemeente.

In het verleden werd een historisch onderzoek uitgevoerd waarbij  grond- en grondwaterverontreinigingen werden vastgesteld, in hoofdzaak met teerhoudende producten. Deze verontreinigingen werden vervolgens volledig in kaart gebracht in het beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt door Tauw. Vervolgens werd Tauw door de OVAM aangesteld voor de opmaak van het bodemsaneringsproject en de begeleiding van de bodemsaneringswerken.

Gezien de plannen voor de bouw van een nieuwe sporthal, gebeurden de bodemsaneringswerken tevens in nauwe samenwerking met de gemeenteschool.

Hoe ging de samenwerking?

Dit bodemsaneringsproject en de hierop volgende bodemsaneringswerken was een project dat volledig volgens het boekje is gelopen. Door de grondige voorbereiding en overleg in een goede verstandhouding tussen dhr Rijckaert, de architect, Anke Van Noyen (OVAM), de aannemer(s), de bodemsaneringsdeskundige en andere stakeholders verliep het gehele project zonder noemenswaardige problemen en vooral zoals gepland.

Jef Rijckaert (ex-directeur gemeenteschool): Directie en bestuur van de school keken met enige bezorgdheid uit naar de saneringswerken die moesten uitgevoerd worden op een moeilijk toegankelijk terrein omgeven door de school, een woning en appartementen.

Het studiebureau Tauw was door de OVAM aangeduid om de sanering te leiden. Vrij vlug stelden we vast dat Herwig De Wilde van Tauw  ervaring had om een dergelijk project tot een goed einde te brengen. Hij maakte ook een presentatie over de aanpak van de werken voor de in de school verzamelde buren. Zo kreeg de hele buurt er vertrouwen in. De uitvoering van de werken verliep zonder problemen en we hadden een voortreffelijke samenwerking met Herwig en zijn collega Stijn Van Slycken.

Wat was het resultaat van het project?

Dergelijk omvangrijke werken vergden een grondig overleg met zowel de Vereniging Sint-Catharina Scholen Sinaai als de OVAM. Het voorbereidend overleg vond plaats medio 2017 met dhr Jef Rijckaert van de gemeenteschool. Dit liet vervolgens toe om het bodemsaneringsproject af te stemmen op de bouwplannen van de school. Gedurende de opmaak en de conformverklaring van het bodemsaneringsproject konden de werken concreet worden ingepland en de communicatie met de omwonenden en de ouders van de schoolkinderen worden verzorgd. In deze voorbereidingsfase konden ook de nodige voorzieningen worden getroffen om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken en de risico’s voor de schoolgaande jeugd tot nul te herleiden.

De effectieve saneringswerken werden uitgevoerd tussen eind juni (start schoolvakantie) en medio juli 2019 (start bouwverlof). De korte uitvoeringstermijn (14 dagen) en het vlekkeloze verloop waren het resultaat van een goede samenwerking tussen de OVAM, de gemeenteschool en zijn architect, de aannemer en Tauw.

 

Overige werkzaamheden Tauw:

  • Grondverzet
  • Administratieve begeleiding

 

 

Heeft u vragen over dit project

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.