Asbestinventarisatie in 34 woonzorgcentra

Projectgegevens

 

Periode: oktober 2019 - ... (doorlopend)
Opdrachtgever: Armonea
Betrokken TAUW-adviseurs:

  • Stefaan De Vlieghere (Projectmanager Bodem)
  • Philip Mercier (Senior Projectleider)
  • Giovanni Polo & Nicolas Brunet (Asbestos Experts)

Wat was de opdracht?

TAUW werd aangesteld om de – verplichte – asbestinventarissen uit te voeren of op punt te stellen in 34 Armonea-woonzorgcentra verspreid over België.

Hoe ging de samenwerking?

Bij aanvang van de opdracht werden duidelijke afspraken gemaakt over onder andere het bekomen van toegang tot de verschillende gebouwen, de geldende veiligheidsvoorschriften en te nemen veiligheidsmaatregelen. Ook werd de nodige aandacht besteed aan de manier van aanleveren en actueel houden van vastgestelde bevindingen, met als doel de opdrachtgever het overzicht te laten behouden. Voor de uitvoering zelf werden rechtstreeks afspraken gemaakt tussen de onze Nederlands- en Franstalige asbestspecialisten en de contactpersonen per gebouw om zo vlot mogelijk te kunnen werken.

Noël De Taeye (Health & Safety Manager Armonea): "De uitvoering is tot op heden gelopen zoals afgesproken. De rapporten en data worden correct aangeleverd. Tot nu toe zijn we heel tevreden over de samenwerking."

Wat was het resultaat van het project?

Het project werd opgestart in oktober 2019 en in de eerste 3 maanden werden er 14 inventarisaties uitgevoerd. Door de coronacrisis is het project in februari in samenspraak met de klant on hold gezet aangezien het gaat om niet-dringende externe interventies. De rapporten van de reeds uitgevoerde plaatsbezoeken werden aangeleverd zoals afgesproken. In de maand mei zijn de plaatsbezoeken in de Armonea-woonzorgcentra hervat met respect voor de geldende verstrengde veiligheidsmaatregelen. In 2020 werden er ondertussen nog 16 inventarisaties uitgevoerd. Alle bezoeken en aangeleverde rapporten worden in overleg met de klant in een overzichtelijke inventaris bijgehouden.

Overige werkzaamheden TAUW:

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.