Aanvraag milieuvergunning Japan Auto Recup te Grimbergen

Projectgegevens

Periode: oktober - december 2020
Opdrachtgever: Japan Auto Recup
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Jan Smolders
  • Evy Roels

Wat was de opdracht?

In het streven naar een circulaire economie vervullen de “autosloperijen” zoals ze in de volksmond heten een grote rol. Officieel heten die trouwens “Centra voor depolluëren, ontmantelen en vernietigen van autowrakken” In Grimbergen is zo een centrum, gericht op Japanse en Koreaanse automerken, Japan Auto Recup geheten. Het bedrijf was zelf al een tijdlang bezig om de omgevingsvergunning in orde te maken, maar dit lukte niet, vanwege gebrek aan ervaring, omdat men niet precies wist welke technische voorzieningen vereist zijn en omdat het lastig is om het milieuloket juist in te vullen. De zaak werd al urgent, de Gemeente en de OVAM hadden al een handhavingsbezoek gebracht, met waarschuwing tot sluiting van het bedrijf. Toen werd de hulp van Tauw ingeroepen. Constructief overleg met de Gemeente Grimbergen, begeleiding van de beheerders van Japan Auto Recup over welke technische verbeteringen precies nodig waren en de juiste procedurele acties zorgden ervoor dat in een relatief kort tijdsbestek de aanvraag voltooid kon worden.

De volgende stap is, dat het voor het bedrijf ook verplicht is om gecertificeerd te zijn bij Febelauto, de branche organisatie voor deze branche. Tauw zal Japan Auto Recup ook helpen om deze hindernis te nemen.

Met zulke projecten draagt Tauw bij aan het praktisch realiseren van de circulaire economie.

Hoe ging de samenwerking?

De eigenaren van Japan Auto Recup waren van goede wil om snel alles technisch in orde te maken, zodat hun bedrijfsvoering niet in gevaar kwam. De samenwerking verliep dus prima.

"Zo’n milieuvergunning aanvragen is een lastig traject en de klant is blij dat Tauw goed heeft geholpen om dat vrij snel en succesvol te doorlopen."

Wat was het resultaat van het project?

De aanvraag voor de milieuvergunning kon binnen korte tijd voltooid worden, daar waar het voordat Tauw erbij betrokken was, een hoofdpijn dossier was voor de bedrijfsleiders.

Overige werkzaamheden Tauw:

  • Environmental Due Diligence Audits (EDDA)
  • Externe milieucoördinator
  • Milieueffectenrapport
  • Milieuadvies
  • Omgevingsvergunning
  • Opvolging wetgeving/wettelijk register

 

Heeft u vragen over dit project

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.