Wat met asbest in uw gebouw?

Wat betekent de verplichting om een asbestinventaris te laten opstellen bij bedrijfsgebouwen in werking of bij afbraak en renovatie? En wat zijn de mogelijke gevolgen voor exploitant, eigenaar en werknemer?

Wat bij bedrijfsgebouwen in werking?

Sinds 2006 heeft elke werkgever de verplichting een inventaris op te maken van al het asbest en alle asbesthoudend materiaal in alle delen van de gebouwen, en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats (K.B. 16 maart 2006). Deze verplichting ligt dus in principe niet bij de eigenaar, maar de praktijk leert ons dat in vele gevallen de eigenaar (of vereniging van mede-eigenaars) wordt aangesproken om deze asbestinventaris uit te laten voeren.

Dit soort asbestinventaris wordt ook een ‘visuele asbestinventaris’ genoemd: we bekijken alle asbesttoepassingen waarmee een werknemer in aanraking zou kunnen komen. U moet deze inventaris– eventueel via het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging – voorleggen aan de werknemers.

Maar wat als er nu asbest wordt aangetroffen? Een groot misverstand is dat u alle asbest meteen moet laten verwijderen. Hoewel bepaalde asbesttoepassingen onmiddellijke actie vereisen, kunnen sommige andere toepassingen behouden blijven. Voor deze toepassingen moet u wel een beheersprogramma opstellen.

Het doel van dit programma is de blootstelling aan asbest van de werknemers zo laag mogelijk te houden. Dit programma krijgt een jaarlijkse update. Zo wordt bijvoorbeeld nagegaan of er verwering van cementgebonden asbesttoepassingen heeft plaatsgevonden – denk aan de bekende golfplaten.

Wat bij afbraak of renovatie?

Bij afbraak of renovatie van oudere gebouwen kan een probleem ontstaan als niet zorgvuldig wordt omgesprongen met eventueel aanwezig asbest. Het is dan niet alleen nodig werknemers te beschermen. Er kan ook een milieurisico ontstaan als asbestvezels zich in het gebouw of in de omgeving verspreiden.

Ook hier moet u de asbesttoepassingen in de af te breken of te renoveren delen van het gebouw eerst in kaart brengen. Deze ‘destructieve asbestinventaris’ beperkt zich niet tot de bereikbare asbesttoepassingen, maar probeert door destructief onderzoek zoveel mogelijk alle asbesttoepassingen te inventariseren.

De opdracht hiervoor komt van de bouwheer, die de sloop- of renovatiewerkzaamheden wil laten uitvoeren. Hij geeft die opdracht vóór het toewijzen van de afbraak aan een aannemer. Voor de verwijdering van bepaalde toepassingen moet u namelijk werken met een erkende asbestverwijderaar.

Hoe kan Tauw u helpen?

De deskundigen van Tauw België stellen een correcte asbestinventaris op, op basis van een grondige site-inspectie, eventueel met gebruik van in situ asbestmeters en drones. Met Tauw beschikken wij over een eigen asbestlabo, wat de snelle en correcte afhandeling van de stalen van asbestverdacht materiaal garandeert.

Tauw België begeleidt u ook in de verdere afhandeling van uw asbestprobleem: opstellen en bijwerken van het beheersprogramma, aanvragen van omgevingsvergunningen voor asbestverwijderingswerken, hulp bieden bij de zoektocht naar een correcte en betrouwbare asbestverwijderaar, opvolgen van het project, enzovoort.

Dankzij onze experts ligt u nooit meer wakker van uw asbestprobleem. Meer nog, u verliest geen tijd en kunt zich volop richten op uw kerntaken.

T 051 33 53 13
E stefaan.devlieghere@tauw.com

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn