Verwarmen van gebouwen en wooneenheden in Vlaanderen na 1 januari 2022

De Vlaamse overheid zet volop in op het uitfaseren van fossiele brandstoffen en heeft een aantal nieuwe verplichtingen ingevoerd om dit te bespoedigen.

Zo mag je vanaf 1 januari 2022 geen nieuwe stookolie-installatie plaatsen als er aardgasaansluitingen mogelijk zijn.
Ook grote reparaties en vervangingen van stookolie-installaties zijn vanaf dan niet meer toegelaten. Voor projecten met 15 of meer wooneenheden gaat men nog verder en is er bijkomend ook een volledig verbod ingevoerd voor het aansluiten op het aardgasnet.

Er moet dus volop worden ingezet op niet-fossiele systemen zoals warmtepompen. Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor een nieuwbouw of een verbouwing moet dus rekening gehouden worden met het plaatsen van een alternatief systeem. De experten van TAUW kunnen je bijstaan bij het correct aanvragen van je verwarmingssysteem.


De volgende concrete maatregelen liggen al op tafel voor de komende jaren:

  • Vanaf juli 2022: voor een nieuwe aardgasaansluiting zal de werkelijke aansluitkost aangerekend worden, in plaats van de begrensde kost momenteel (dat komt op 1.200 tot 1400 euro, in plaats van 250 euro). Dat maakt de aansluiting op alternatieven aantrekkelijker;
  • Voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouw(woningen) vanaf 2023 wordt bekeken om enkel nog aardgas toe te laten in de vorm van een hybride warmtepomp;
  • voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouw(woningen) vanaf 2026 is voorgesteld om helemaal geen aardgasaansluitingen of aardgasketels meer toe te staan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.