Tauw tekent contract met OVAM voor brownfield-dossiers

De overheid wordt steeds meer geconfronteerd met de problematiek van brownfields. Tauw tekende een contract met OVAM voor advies en ondersteuning in de behandeling van dossiers.

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen omdat er diverse factoren spelen. Denk aan complexiteit, hoge ontwikkelingskosten en onzekerheden.

Onder meer de bodemverontreiniging jaagt de herontwikkelingskosten van dergelijke terreinen fors de hoogte in.

Door mee na te denken over duurzame en slimme saneringstechnieken levert Tauw advies aan OVAM over een geschikte herontwikkelingsstrategie, waarbij de bodemsanering wordt afgestemd op de herontwikkeling van de site.

Het takenpakket van Tauw in dit contract is zeer breed: het uitvoeren van bijkomende onderzoeksverrichtingen, historisch onderzoek, opstellen van een verdeelsleutel voor de bekostiging van de saneringsplicht, het uitvoeren van een second opinion op reeds bestaande onderzoeksrapporten, uitwerken van een voorstel voor sanering en herontwikkeling van de site,…

Tauw heeft voor deze opdracht een team bodemexperten aangesteld die in nauw contact staan met enerzijds de OVAM als opdrachtgevende partij, en anderzijds met diverse projectontwikkelaars.

Voor meer informatie over brownfields en/of herontwikkelingsprojecten, kan u terecht bij Wouter De Schuyteneer, projectmanager Bodem Vlaanderen.
T 016 35 28 10

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn