Tauw presenteert op internationale week Artesis Plantijn Hogeschool

De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen organiseerde van 20 tot 24 februari 2017 een internationale week over het thema luchtkwaliteit. De studenten van de opleidingen Chemie en Biomedische laboratoriumtechnologie, eigen hoogleraars en hoogleraars uit andere Europese lidstaten namen eraan deel. Ook Tauw België was op de afspraak.

Eén dag Tauw

Tauw België verzorgde één dag van het bijna vierdaagse seminarie. Bert Leysen, business manager lucht, zoomde in zijn presentaties in op de wettelijke aspecten voor industriële bedrijven en het belang van de Europese Unie daarin.

Daarnaast besteedde hij aandacht aan luchtemissiemetingen op industriële installaties en de problemen die zich daarbij stellen. Een bezoek aan een van de emissiemeetwagens van Tauw vulde deze presentatie aan. Zijn laatste voordracht ging over feiten en fabels die de ronde doen over dioxinevorming- en blootstelling.

Ambitieus programma

Het diverse gezelschap van een kleine 40 deelnemers kreeg overigens een ambitieus programma voorgeschoteld. Zo kwamen omgevingsluchtmetingen in Vlaanderen en de impact op de gezondheid van luchtverontreiniging aan bod. Er was tijd voor een bezoek aan de gespecialiseerde diensten van de VMM. Andere sprekers namen het mobiliteitsplan voor Gent en de lage emissiezone in Antwerpen onder de loep en bespraken het probleem van broeikasgassen en fijn stof in al zijn facetten.

Ook enkele lokale Antwerpse initiatieven zoals 'curieuzeneuzen' en 'airbezen' vielen in de smaak. Enthousiaste deelnemers en interessante discussies maakten van deze internationale week een schot in de roos.

T  +32 93 40 69 66
E bert.leysen@tauw.com

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.