Tauw innoveert: bodemonderzoeksprojecten met digitale 3D-modellen

Een overvloed aan bodemdata? Dat is nu verleden tijd. Voortaan werkt Tauw met op informatie gebaseerde schematische visualisaties.

23 september 2019

3D Conceptual Site Models

Een overvloed aan bodemdata word je door bodemdeskundigen aangeleverd op een 2D kaart. Het is niet eenvoudig je op basis van deze gegevens een beeld te vormen van de omvang van de verontreiniging op site. Maar dit is nu verleden tijd.

Voortaan werkt Tauw met op informatie gebaseerde schematische visualisaties, zogenaamde 3D Conceptual Site Models (3D CSM). Deze modellen brengen zowel de bovengrond als de ondergrond van een onderzoeksgebied in kaart, met talrijke voordelen als gevolg; het staat ons niet alleen toe om diverse stakeholders met minder complete bodemkennis de situatie grondig uit te leggen maar ook om inzicht te krijgen in de kennishiaten van een bodemonderzoek. Bovendien kan Tauw met deze innovatieve techniek vollediger, duidelijker en flexibeler de risico’s of kansen aangeven, alsook informatie snel online toegankelijk maken voor klanten in zowel 2D als 3D.

Morrisson Kramer, informatiemanager bij Tauw, licht toe: "Met het gebruik van 3D CSM wil Tauw het kwaliteitsniveau van het werk nog verder omhoog brengen. Voor de meer complexe sites willen we dat bij het begin van een project een model wordt gemaakt. Vervolgens verrijken we dit model gedurende het hele project actief. Zo zit de kennis niet meer alleen in het hoofd van onze inhoudelijke specialisten, maar is het visueel gemaakt voor iedereen binnen een project en zijn ook gemaakte keuzes herleidbaar en herhaalbaar."

Op de vraag of 3D CSM iets voor de toekomst is, kunnen we volmondig 'nee' antwoorden: "We hebben inmiddels voor meerdere opdrachtgevers 3D CSM’s gemaakt." Aldus Kramer.

Bij het werken in 3D en het aanbieden van de resultaten in 3D-webviewers zoekt Tauw de grenzen van de technologie op. De volgende stap, die naar andere innovaties zoals Virtual Reality, Augmented Reality en Serious Gaming, wordt steeds kleiner. At Tauw. The future is now. 

Geïnteresseerd in wat 3D-modellering u kan bieden bij het begrijpen van en communiceren over bodemverontreiniging? Contacteer Mérielle Van de Graaf:

Email: merielle.vandegraaf@tauw.com
M: +32 (0) 471 258 001

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn