TAUW Group presenteert haar ambities en jaarcijfers in "Our living ambition report"

Vandaag presenteert Europees advies- en ingenieursbureau TAUW Group, haar resultaten over 2022. TAUW Group heeft ondanks de uitdagende marktomstandigheden een goed financieel jaar achter de rug. De omzet steeg met 3% tot EUR 147 miljoen (2021: EUR 143 miljoen) en het personeelsbestand steeg autonoom naar 1.284 werknemers eind 2022 (2021: 1.262). De EBITDA daalde naar 8,5 miljoen (2021: 10,6 miljoen).

TAUW Group CEO's Henrike Branderhorst en Ralph van Roessel

Ralph van Roessel, co-CEO TAUW Group: “Europa staat voor grote klimaatopgaven in de fysieke leefomgeving. TAUW Group gaat zich daarom nog meer richten op maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, biodiversiteit, verduurzaming van de industrie, circulariteit en energietransitie. Om deze ambities te realiseren heeft TAUW Group in 2022 forse investeringen gedaan. De sterke basis en financiële positie van TAUW Group maakt dit mogelijk. Met de nieuw aangenomen Director Sustainability, Jacolien Eijer, is TAUW Group meer dan klaar voor deze extra stap, zowel vanuit het perspectief van de eigen organisatie als voor klanten.”

Daarnaast committeert TAUW zich binnenkort aan de Net-Zero strategie, waar TAUW zich verplicht aan een halvering van de CO2-uitstoot in 2030. TAUW laat al langer zien dat duurzaamheid in het TAUW DNA zit, met een lange lijst aan projecten die dit staven zoals CEMEX in Frankrijk en Aspen in Nederland, waarbij respectievelijk het recyclen van afvalwater en Net-Zero strategie onderzoek en advies centraal stonden.

“Ik ben trots, dat wij als TAUW Group in deze projecten een belangrijke bijdrage leveren aan de opgaven waar wij nu voor staan,” aldus Van Roessel.

TAUW Group als werkgever

Goed werkgeverschap was ook dit jaar topprioriteit met de focus op (sociale) veiligheid. “Dit is een cruciaal aspect van de mensgerichte cultuur van onze organisatie”, aldus Henrike Branderhorst, co-CEO van TAUW Group. “Wij zijn ervan overtuigd dat een veilige inclusieve werkomgeving met een realistische afspiegeling van de samenleving – waar mensen met verschillende achtergronden, perspectieven en talenten kunnen floreren – leidt tot meer werkplezier voor medewerkers, betere besluitvorming en meer impactvolle oplossingen voor klanten. In 2022 is het aantal vrouwen op senior management niveau verdubbeld. Dat bewijst dat het beleid van TAUW om vrouwelijk talent actief te ondersteunen in onze hele organisatie succesvol is. Ik ben hier persoonlijk ontzettend blij mee,” aldus Branderhorst.

Lees meer

Het jaarverslag van TAUW is voor het derde achtereenvolgende jaar gepubliceerd als Our Living Ambition Report

> Bekijk de online versie op www.alivingambition.com

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.