TAUW en Bouygues Immobilier Belgium: een klimaat van vertrouwen

Onlangs zat Michael Dumas, commercieel directeur van TAUW België, (virtueel) samen met Jorge Vega Esparza, directeur ontwikkeling van Bouygues Immobilier België voor Brussel en Wallonië, om de lange en vruchtbare samenwerking met TAUW te bespreken.

11 mei 2021

Wie is Bouygues Immobilier? Een marktleider! 

Bouygues Immobilier is een vastgoedontwikkelingsmaatschappij die woon-, kantoor-, winkel- en moderne buurtprojecten ontwikkelt vanuit negenendertig locaties in Frankrijk en vier internationaal, waaronder ook België. Voortbouwend op hun sterke expertise is Bouygues Immobilier België een belangrijke speler geworden in de residentiële sector, met name in Brussel.

Na verschillende functies te hebben bekleed bij Bouygues Immobilier in Spanje en België staat Jorge Vega Esparza sinds 2018 aan het hoofd van de ontwikkelingsafdeling in België. Zijn doelstelling op korte en middellange termijn bestaat erin Bouygues verder te positioneren op de Waalse markt en tegelijkertijd de werkzaamheden voort te zetten die zijn teams van projectontwikkelaars uitvoeren in samenwerking met de eigenaars van veelbelovende sites in Brussel.

TAUW en Bouygues: een klimaat van vertrouwen

TAUW en Bouygues Immobilier België werken al meer dan 10 jaar samen aan een aantal projecten in een sfeer van vertrouwen.
 
Maar wat is nu precies de aard van de samenwerking tussen Bouygues en TAUW? "TAUW geeft ons niet alleen een duidelijk beeld van de administratieve verplichtingen en procedures die op milieugebied moeten worden gevolgd, maar helpt ons ook om de economische risico's in verband met bodemverontreiniging of de aanwezigheid van asbest te identificeren en te beperken. Natuurlijk willen wij onze verplichtingen nakomen, maar wij zoeken vooral samen naar oplossingen die het welzijn van onze toekomstige bewoners garanderen. "


Waarom heeft Bouygues Immobilier Belgium TAUW gekozen als bevoorrechte partner voor deze diensten? "Het vermogen van de TAUW-medewerkers om het standpunt van de 'ontwikkelaar' in te nemen bij de aanpak van problemen in verband met vervuiling, alsmede de aanwezigheid van TAUW in het hele land, maken TAUW tot de ideale partner. Ook de reactiesnelheid van de teams, de geboden ondersteuning bij regelgevingsaspecten en de deskundigheid van TAUW op het gebied van asbest zijn troeven in ons partnerschap.", aldus Jorge.

In de komende jaren...

Welke wensen of tips heeft u voor ons partnerschap in de toekomst?
"Veel vruchtbare samenwerkingen!"
 
Uiteraard zal TAUW deze samenwerking met Bouygues Immobilier België in de komende jaren graag voortzetten. Het is inderdaad het klimaat van vertrouwen waar Jorge het over had, alsook de transparantie in verwachtingen en communicatie die ons ook enthousiast maakt om verder samen te werken! 

 

Als u ook vragen hebt in verband met de milieukwesties van uw vastgoedproject, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Michael Dumas.

Email: michael.dumas@tauw.com
T: +32 473 76 60 11