TAUW brengt de toekomst van bodem- en grondwatersanering in kaart tijdens internationale webinar

Onlangs organiseerde TAUW Group de internationale webinar "sustainable remediation in soil and groundwater". Dat duurzaamheid aan interesse wint is duidelijk: meer dan 200 geïnteresseerden schreven zich in. TAUW group's sustainability director, Jacolien Eijer, modereerde het webinar en introduceerde al de sprekers.

TAUW Group's internationale webinar: duurzaamheid in bodem- en grondwatersanering

Tobias Praamstra, consultant soil, groundwater & sustainability bij TAUW Nederland,  lichtte de context en voordelen van duurzame saneringstechnieken toe. De restauratie en regeneratie van bodem en grondwater is cruciaal op ontelbare factoren,  zowel voor de biodiversiteit in de bodem, de waterretentiecapaciteit, de voedingsstoffen aanwezig voor landbouw en voor de algemene bodemgezondheid (zie Healthy Soil). Het staat als een paal boven water dat de ontwikkeling van duurzame saneringstechnieken de nodige creativiteit, innovatie en interdisciplinaire samenwerking vereist.

Nadien schetste Nick Bruneel, project coördinator soil bij OVAM, het wettelijk kader van bodembeheer. Bij bodemsaneringen gelden in Vlaanderen de richtlijnen van OVAM, die Nick Bruneel tijdens de webinar kaderde en toelichtte hoe ze geïmplementeerd horen te worden.

Hoe past TAUW duurzame saneringstechnieken toe? Op die vraag gaven 3 casestudies een antwoord. Herwig De Wilde, projectmanager soil bij TAUW België, presenteerde het gebruik van boomputten (tree wells) als saneringsmethode. Anna Mestres Salas, project manager soil investigation and remediation bij TAUW Iberia, demonstreerde het gebruik van biosparging om de verspreiding van vervuilde grond in te krimpen. In de derde pitch toont Tobias Praamstra de beoordeling van het gebruik van een reactieve mat (lees hier meer over RESENAT). Bij de beoordeling van een saneringsmethode wordt rekening gehouden met people, planet profit, en de nodige gezondheid en veiligheidsriciso's en worden alternatieve saneringsmethodes met elkaar vergeleken.

Micha van den Boogerd, chair regulatory working group NICOLE en  Program Director bij TAUW Nederland, vat de huidige EU relgeving omtrent de EU Soil Strategy samen en schetst een beknopte wettelijke geschiedenis van de (te verwachten in 2023) EU Soil Health Law en de achtergrond van de EU Soil Strategy.

Samenvattend bood dit webinar een allesomvattende achtergrond over de mogelijkheden van duurzame sanering,  zowel op wettelijk vlak, als in de praktijk. Met de juiste beoordelingsstrategieën, creativiteit en innovatie, bewijzen de resultaten dat een duurzame sanering de inspanning meer dan waard is.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.