PFAS: binnenkort een netelige kwestie?

PFAS, oftewel geperfluorideerde en gepolyfluorideerde stoffen, zijn wijdverspreid in het milieu. Een nieuwe vervuilende materie om rekening mee te houden? En wat zijn de oplossingen om dit te verhelpen? TAUW legt uit!

15 december 2020
Bron: EU Commission draft document on PFAS

PFAS: wat is dat?

PFAS staat voor “per- and polyfluoroalkyl substances” en omvat een familie van ongeveer 6000 individuele organofluor verbindingen dewelke geproduceerd werden sinds de jaren ’40. PFAS werd gebruikt in een brede waaier van industrietakken zoals de productie van Teflon, de galvanische industrie en de textiel- en verpakkingsindustrie. PFAS is echter ook aanwezig in brandblusschuimen waardoor PFAS teruggevonden wordt op plaatsen waar zich in het verleden calamiteiten (branden) hebben plaatsgevonden of waar brandblusoefeningen werden uitgevoerd (bv. luchthavens).

PFAS in onze omgeving

PFAS zijn wijdverspreid aanwezig in het milieu. Deze verbindingen zijn zeer mobiel via het grondwater en zijn zeer resistent tegen biologische en chemische afbraak. Echter, de humaan toxicologisch effecten van PFAS zijn nauwelijks onderzocht. Enkel de verbindingen PFOS en PFOA werden in dit kader diepgaander onderzocht. PFOS en PFOA worden door internationale instanties als zijnde mogelijks of waarschijnlijk carcinogeen (maar nog niet bewezen carcinogeen) bestempeld. Chronische blootstelling aan PFOS resulteert bij proefdieren in negatieve effecten op de lever, longen, hormoonwaarden, voortplanting en ontwikkeling.

Wat met de wetgeving in België?

In Vlaanderen beschouwt OVAM PFAS momenteel als "emerging contaminant" en in juni 2020 ontwikkelde OVAM een eerste richtlijn over PFAS in bodemonderzoek. OVAM werkt momenteel ook aan de ontwikkeling van standaarden rond PFAS. Het resultaat van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht en u kunt in ieder geval rekenen op TAUW om u op de hoogte te houden.
In het Waalse Gewest en in Brussel zijn er nog geen normen voorgesteld of in ontwikkeling voor deze families van stoffen. Met de toenemende media-aandacht voor deze verbindingen kunnen we de komende jaren echter voorstellen voor normen voor deze regio's verwachten.
Gezien de aanzienlijke bioaccumulatie van PFAS en hun lange levensduur in het milieu, kan deze kwestie aanzienlijke technische en financiële gevolgen hebben voor het bodembeheer van een locatie.

Oplossingen? Een hybride grondwasproces

Op de Europese markt hebben Milieutechniek de Vries & van de Wiel (onderdeel van DEME Group) en TAUW de krachten gebundeld om een kostenefficiënte en duurzame reinigingsoptie voor PFAS-verontreinigde bodems aan te bieden. Dit 'soil washing'-proces is een hybride versie van het natte onttrekkingsreinigingsproces dat zich vooral richt op het saneren van proceswater. In het laboratorium alsook in de praktijk zijn ondertussen al reinigingsrendementen van meer dan 95% gerealiseerd (lees het volledige artikel hier).

 

Bent u ook op zoek naar een betrouwbare PFAS/bodemexpert? Neem dan contact op met Herwig De Wilde:

Email: herwig.dewilde@tauw.com
M: +32 (0)498 87 61 12

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!