Nieuwe grondverzetsregeling in het Waalse gewest: wat betekent dit voor u en uw bedrijf?

Op 1 mei 2020 gaat de nieuwe grondverzetsregeling in het Waalse gewest van start. Vanaf dan wordt het gebruik van uitgegraven bodem ook gekoppeld aan traceerbaarheid.

24 oktober 2019

Nieuwe grondverzetsregeling

Op 1 mei 2020 gaat de nieuwe grondverzetsregeling in het Waalse gewest van start. Vanaf dan wordt het gebruik van uitgegraven bodem ook gekoppeld aan traceerbaarheid. Het nieuwe 'Arrêté du Gouvernement Wallonne' (AGW) van 5 juli 2018 met betrekking tot het beheer en de traceerbaarheid van grond, vervangt het huidige AGW van 2001 (valorisatie van afvalstoffen).

De speerpunten van de nieuwe grondverzetsregeling zijn:

  • Opmaak van een 'Rapport Qualité des Terres' (RQT), waarbij de uit te graven grond naar analogie van het Vlaamse gewest wordt bemonsterd door een erkende bodemsaneringsdeskundige (Expert Sol Agréé). Een aantal uitzonderingen zijn voorzien, bijvoorbeeld voor uitgravingen met een totaal volume van minder dan 400m³ - tenminste, indien het een onverdacht terrein betreft. 
  • Het RQT dient te worden conform verklaard door Walterre (de nieuwe 'bodembeheerorganisatie' die in het Waalse gewest de grondstromen zal opvolgen).
  • Een algemene traceerbaarheid: met uitzondering van de zeer kleine uitgravingen van minder dan 10 m³, dienen alle grondverplaatsingen te worden getraceerd. De aannemers, tussentijdse opslagplaatsen, grondreinigingscentra (Installations Autorisées),... dienen voorafgaandelijk aan het transport een transportdocument aan te vragen bij Walterre, via een 'Notification de Mouvement de Terres'. Na afloop van het transport meldt de afnemer van de grond het ontvangst met behulp van een 'Notification de Réception', waarna Walterre een 'Accusé de Réception' aflevert.

Grond uit Vlaanderen

Het AGW voorziet dat voor alle uitgegraven bodem uit Vlaanderen, die in het Waalse Gewest zal worden toegepast, een ‘Rapport Qualité des Terres’ moet worden opgemaakt. Voor deze stromen is vervolgens ook een 'Notification de Mouvement de Terres' verplicht.

Werkinstrumenten

Walterre stelt een aantal hulpmiddelen ter beschikking, die de traceerbaarheidsprocedure omkadert, onder andere:

  • Templates voor de opmaak van het Rapport Qualité des Terres
  • Een nieuwe code, naar analogie van de 3-delige code in Vlaanderen
  • Een online platform (community), gebaseerd op de Grondbank Community

Do it with Tauw

Tauw België, geautoriseerd expert in de 3 regio's van het land, is de ideale partner om u te adviseren en te helpen bij alle stappen met betrekking tot bodembeheer. Wij zorgen samen met u voor een optimaal beheer van de te graven gronden en geven u vervolgens een duidelijk zicht op de extra kosten die kunnen ontstaan door het beheer van deze gronden naargelang de sector. Door middel van onze eigen veldteams zorgt Tauw bovendien voor een efficiënte en flexibele service!

Meer info

U kan terecht bij één van onze experts of op www.walterre.be voor meer info. 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn