Nieuwe Asbest-attest verplichtingen vanaf 2022

Bij de verkoop van constructies die gebouwd werden voor het jaar 2001, dient er vanaf eind 2022 een asbestattest te worden opgemaakt volgens het inspectieprotocol van de OVAM.

Afbeelding asbestWebinar Asbestattest

Over dit onderwerp organiseerde TAUW op 29 maart een webinar, waar maar liefst meer dan 120 deelnemers aanwezig waren!
Wat houdt een asbestattest juist in? Vanaf wanneer wordt het asbestattest verplicht? Hoelang duurt het verkrijgen van een asbestattest? Wat indien asbest wordt aangetroffen tijdens uw bouwproject? Deze vragen en meer beantwoordden Stefaan De Vlieghere, project manager Asbest- en sloopinventarisatie bij TAUW België NV en 
Steven De Keyser, medewerker Asbestafbouwbeleid bij OVAM tijdens het webinar aan de hand van een duidelijke presentatie. 

Als u de opname van het webinar wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen via het E-mail: stefaan.devlieghere@tauw.com 

Nieuwe Ministeriële Besluiten

Ook zijn er intussen, op 22 april, nieuwe Ministeriële Besluiten aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, namelijk het inspectieprotocol asbestinventarisatie en het certificatiereglement asbest. Hiermee is het asbestattest officieel in werking getreden.  

Maar wat u juist weten over dit nieuwe asbestattest? Hieronder lichten we 4 zaken toe die u moet weten. 

  1. De verplichting om een asbestattest te hebben bij de verkoop van een pand gaat binnen zeven maanden in, dus eind november 2022. 
  2. Vanaf dan moet er een asbestattest beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis) of van de verkoopovereenkomst. 
  3. Het is enkel verplicht voor wat een TCR (Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar) genoemd wordt: een gebouw van meer dan 20m² met bouwjaar <2001 
  4. Voor het verkrijgen van een asbestattest is een inspectieonderzoek met staalname nodig door een ‘ADI’ (AsbestDeskundige Inventarisatie). 

 

TAUW is u graag ter dienst voor het opmaak van uw asbestattest en waar nodig het verder beheer van uw asbestproblematiek. 

 

 

Heeft u vragen omtrent het asbestattest?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.