Nieuw besluit premies studie en bodemsanering Brussels Gewest

Het nieuwe besluit over de premies voor de studie en bodemsanering in het Brussels Gewest verscheen op maandag 6 augustus 2018 in het Staatsblad. Wat verandert er door dit besluit?

Premies zijn van toepassing op weesverontreinigingen en op onderzoeken waarbij geen bewijs van vervuiling is gevonden.

• Voor studies:

- de premies dekken 100% van de studiekosten,
- een plafond wordt vastgesteld op basis van het type onderzoek, het aantal boorgaten en de grootte van de locatie.

• Voor behandelingswerken:

- premies zijn voor RB, saneringswerken, BBD en minieme behandelingen,
- het plafond is vastgesteld op 80%, met een maximum van 90 000 euro voor natuurlijke personen,
- en op 70%, met een maximum van 60 000 euro voor rechtspersonen,
- het bedrag van de premie wordt berekend op het bedrag dat staat op btw-facturen van btw-plichtige bedrijven en btw voor personen die niet btw-plichtig zijn.

U kunt verzoeken voor premies onmiddellijk indienen voor elke aanvraag die niet is ingediend onder het vorige besluit. U moet ze voltooien binnen een jaar na het sluiten van het dossier.

Vragen? Neem gerust contact op met Edna Rodriguez.

T + 32 81 20 72 05
E edna.rodriguez@tauw.be 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn