Milieutoezicht bij renovatie Parking 58

De bekende Parking 58 in Brussel ondergaat een grote renovatie. Tauw voert het milieutoezicht uit.

AG Real Estate ontwikkelt momenteel het nieuwe administratieve centrum voor de stad Brussel op de plaats van het vroegere Parking 58.
Het 37.300 m² grote gebouw telt 9 verdiepingen en is ontworpen door de architecten Atelier Bruno Albert - Buro II & Archi+I. De renovatie geeft op 4 ondergrondse verdiepingen ruimte voor een personeelsparking, een fietsenstalling en een openbare parking van 450 plaatsen – die ook door Interparking beheerd zal worden.

Tauw verleende eerst ondersteuning aan Interparking voor het beheer van bepaalde milieuaspecten tijdens de uitbating van de parking. Nu ondersteunt Tauw het project van AG Real Estate door de milieumonitoring van de werkzaamheden uit te voeren voor de uitgravingen en het grondwaterbeheer door Valens.

Meer lezen? Ontdek de toegevoegde waarde die Tauw u biedt om in elke fase van uw vastgoedontwikkelingsprojecten de milieuproblematiek en aanverwante financiële aspecten te beheren.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.