Metallo en Tauw - nog 25 jaar erbij!

Eind vorig jaar zat Tauw samen met Inge Maes, directeur duurzaam ondernemen bij recyclage en raffinage bedrijf Metallo Belgium, om te praten over enkele uitdagingen van vandaag en de lange, vruchtvolle samenwerking met Tauw.

03 maart 2020

“Duurzaamheid zit in ons DNA”

Met sites in België en Spanje recycleert Metallo Group de meest complexe secundaire materialen en raffineert deze naar hoogwaardige metalen en mineralen. De groep bouwt op 100 jaar ervaring om een globaal klantenbestand te bedienen en zo de circulaire economie te versterken. Hun ‘Furnace of Innovation’ en hoogstaande technologieën, ontworpen en gerealiseerd door eigen ingenieurs, geven Metallo Group een unieke wereldwijde positie. Elk jaar worden er meer dan 350.000 ton secundaire grondstoffen verwerkt, waaruit metalen en metaalproducten worden gerecupereerd. Deze metalen komen terug in de waardeketen als geraffineerd koper, tin, lood en als producten zoals nikkelsulfaat oplossingen, zinkoxiden,  metaalslib en mineralen.

Maar wat Metallo toch wel speciaal maakt is hun oog voor duurzaamheid. Het is immers niet zo evident in de metaalsector om een heel team voor milieu en een directeur duurzaam ondernemen te hebben. We vroegen aan Inge Maes waarom Metallo hier wel resoluut voor heeft gekozen?

“Wij vinden het heel belangrijk dat duurzaamheid de nodige aandacht krijgt. Die duurzaamheid zit ook in ons DNA via recyclage natuurlijk. Ja, waar we trots op zijn is het feit dat wij toch heel wat materialen die anders op een afvalberg terecht zouden komen, alsnog kunnen teruggeven aan de maatschappij. Eigenlijk hebben we quasi een zero-waste business model: alles wat bij ons binnenkomt, kunnen wij op de één of andere manier terug valoriseren; of we verkopen het als bijproduct door, of we maken er terug zuiver metaal van. Dit maakt van ons een belangrijke schakel in de circulaire economie, welke meer en meer aan belang wint.”

Historische uitdagingen

In tegenstelling tot wat velen denken, is de kwaliteit van gerecycleerde metalen alles behalve inferieur aan primaire metalen uit de mijnbouw. Als grootste tin recycler ter wereld produceert Metallo tin met een zeer hoge zuiverheid en verkoopt deze over heel de wereld. Inderdaad, hun producten zijn zo gegeerd op de globale markt net omdat ze zo zuiver zijn. Maar dat is niet alles:

“Het mooie aan metalen is dat eens ze zijn gedolven uit de aardkorst, ze eindeloos kunnen worden  gerecycleerd zonder verlies van kwaliteit of marktwaarde. Dit wil zeggen dat, zo lang het economisch haalbaar is, materialen over and over again herwerkt kunnen worden tot bruikbare metalen en metaalproducten.”

En wat dan met de impact op het klimaat? Uit ons gesprek blijkt al snel dat gerecycleerde metalen, afhankelijk van de processen, een veel lagere impact op het klimaat hebben. Ter illustratie, het recycleren van koper verbruikt 85% minder energie dan winning uit ertsen, en bovendien wordt de uitstoot van CO² met zo een 65% gereduceerd. Toch zijn er volgens Inge nog uitdagingen op vlak van milieu:

“Doorheen de afgelopen eeuw hebben we heel wat welvaart in de maatschappij gebracht. De wetgeving was echter niet altijd zo strikt zoals ze vandaag de dag is, waardoor er te weinig aandacht werd besteed aan het milieu. Die historische vervuiling in onze branche weegt aanzienlijk op de manier waarop we onze bedrijven vandaag de dag uitbaten. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er de afgelopen decennia niet hard gewerkt is om de vervuiling aan te pakken. In de buurt en wijde omgeving van Metallo hebben we al lang alles gesaneerd, zelfs meer dan wettelijk noodzakelijk. Ook op onze sites zijn we al een hele poos met sanering bezig. Maar af en toe duikt er on-site, bijvoorbeeld onder één van onze gebouwen, nog vervuiling op.”

Een van de uitdagingen voor Metallo is dus het verder onderzoeken en saneren van de historisch vervuilde bodem. En net hier komt Tauw aan te pas!

“Tauw is hier al jaar en dag”

Geloof het of niet, Tauw werkt reeds 25 jaar samen met Metallo. Hoe is deze vruchtvolle samenwerking tot stand gekomen?

“Ik werk nu al 10 jaar als directeur hier, en toen ik begon hadden wij reeds een hele goede relatie met Tauw. Ja, Tauw is hier al jaar en dag. Het was een evidentie om met jullie verder te werken, niet omdat we het gewoon waren, maar omdat wij gewoon zo veel support aan Tauw hebben; professioneel, betrouwbaar, kennis van zaken… En de snelheid, ik moet ook zeggen dat wij de snelheid waarmee jullie ons helpen echt waarderen.”

Heeft Metallo dan nooit overwogen om van milieuadviesbureau te veranderen?

“Wel, we hebben ooit eens een incident gehad, en toen is Herwig (project manager bodem bij Tauw) echt onmiddellijk ingesprongen, alsof het voor jullie zelf was. Het engagement is er gewoon, dat voelen wij en dat wordt enorm geapprecieerd. Ik weet niet of jullie dat bij andere klanten ook doen, maar jullie zitten ook heel snel op één lijn met ons. Jullie weten precies wat voor bedrijf dat wij zijn. Wij zijn vrij open, transparant en rechtlijnig, en er zijn andere bedrijven die daar niet zo op de zelfde manier mee omgaan. Jullie geven ons telkens een advies waar we perfect kunnen achterstaan.’ Ik zou dus niet weten waarom we moeten veranderen. (lacht)”

Altijd op zoek naar nieuwe manieren om toegevoegde waarde aan onze klanten te bieden, vroegen we aan Inge of er dan echt niets is dat we beter zouden kunnen doen.

“Ik zou niet weten wat je zou moeten verbeteren. Van andere bedrijven of consultants zou ik al iets kunnen zeggen van sneller reageren, of.. Maar over jullie, nee, ik zou niet weten wat. Echt niet. Ik ben heel tevreden over Herwig. (lacht)”

Wat brengt de toekomst?

“We hebben een groot on-site bodemsaneringsproject dat er aan staat te komen. Dat is een paar jaar geleden uit ons oriënterend bodemonderzoek gekomen, en zopas is het beschrijvend bodemonderzoek afgerond door Tauw. Voor de sanering zijn er nog aanzienlijke werken te voorzien in de komende 30 jaar. Jullie zijn nog niet van ons af! (lacht)”

En daar zijn we bij Tauw maar al te blij om!

 

Bent u ook op zoek naar een betrouwbare partner voor het uitvoeren van oriënterende en/of beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten? Neem dan vrijblijvend contact op met onze expert Herwig De Wilde:

Email: herwig.dewilde@tauw.com
M: +32 (0)498 87 61 12