Is samen duurzaam verwarmen voordeliger?

Woonhaven Antwerpen (WHA) en AZ Monica (AZM) hebben plannen om respectievelijk nieuwe appartementen te bouwen en het ziekenhuis uit te breiden op nabijgelegen percelen. Op het vlak van energie stonden beide partijen open voor een eventuele samenwerking in de vorm van een warmtenet. Was een win-winsituatie in zicht? En – ongeacht het antwoord op die vraag – welke verwarmingstechniek is de beste? Tauw onderzocht de haalbaarheid.

Tauw onderzocht de haalbaarheid van een samenwerking voor drie technieken van productie van warmte:

•    koude-warmteopslag (KWO),
•    boorgat-energieopslag (BEO),
•    warmtekrachtkoppeling op aardgas (WKK).

De eerste twee technieken werken met warmtepompen om warmte uit de bodem op de gewenste temperatuur te gebruiken. In WKK wordt met gas zowel warmte als elektriciteit op efficiënte wijze opgewekt.

Negen scenario’s

Aan de hand van verzamelde informatie rond energievraag, kenmerken van de bodem en het grondwater en energieprijzen selecteerden we met een globaal technisch-economisch model per techniek meerdere scenario’s. We hielden ook rekening met geprefereerde organisatievormen van de energielevering, al dan niet met een derde partij.

Elk van de negen scenario’s hebben we vervolgens geoptimaliseerd, onder meer op het vlak van terugverdientijd. De bodemenergiesystemen, KWO en BEO, werden zowel hydraulisch als thermisch doorgerekend, met hulp van de modelleringsexpertise van AGT. Naast het model stelden we een referentiemodel op zonder collectieve warmtevoorziening, met condenserende gasketels en luchtgekoelde koelmachines zoals momenteel aanwezig of voorzien in de plannen.

Duidelijk kostenplaatje

Tot slot brachten we de investeringskosten, subsidies en operationele kosten in kaart. We evalueerden de haalbaarheid van de scenario’s en vergeleken ze op basis van de netto contante waarde (over een periode van 10 jaar) en de CO2-besparing.

Uit de studie bleek dat het niet voordeliger is voor beide partijen om een gezamenlijke warmtevoorziening op te zetten.

Toch is er één gemeenschappelijk punt: van de drie technieken is WKK het meest interessant op economisch vlak voor zowel het ziekenhuis als het woonproject. Voor het ziekenhuis heeft ook KWO een redelijke terugverdientijd met een grotere CO2-besparing. Beide partijen zullen nu afwegen welke technieken ze willen toepassen.

Wilt u ook nagaan welke technieken u een significant voordeel kunnen opleveren op het vlak van energiekosten en CO2-uitstoot?

Neem vrijblijvend contact op met Nele Philips.

T +32 16 35 28 29
E nele.philips@tauw.com

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.