Index voor Bodem Kwaliteit in Brussel (IBKB) - Waar gaat het over? Ben ik betrokken als projectontwikkelaar?

In het kader van zijn strategie voor een "good soil" heeft het Brussels Gewest het IBKB ontwikkeld. Dit is een nieuw online-instrument dat een unieke score toekent aan elk bestudeerd kadastraal perceel.

17 maart 2021

Wat is de IBKB?

In het kader van zijn strategie voor een "good soil" heeft het Brussels Gewest het IBKB ontwikkeld. Dit is een nieuw online-instrument dat een unieke score toekent aan elk bestudeerd kadastraal perceel. Het is gebaseerd op een kwantitatieve analyse van een reeks fysische (textuur, verdichting, hydraulisch geleidingsvermogen, enz.), chemische (pH, vruchtbaarheid, enz.) en biologische (C/N-verhouding, ademtest, enz.) bodemparameters.

Een hoge IBKB betekent dat het perceel een bodem van hoge kwaliteit heeft, waardoor meerdere toepassingen met minder beperkingen mogelijk zijn.Het vormt een aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de huidige wetgeving inzake bodemverontreiniging.

De IBKB wordt voor elke homogene zone aangevuld met een tabel van de diensten die de in die homogene zone aangetroffen bodem kan aanbieden, bijvoorbeeld:

  • Productverstrekking (productie van drinkwater, voedingsmiddelen)
  • Regulerende diensten (filteren van oppervlaktewater, sekwestratie van atmosferische koolstof)
  • Culturele diensten (behoud van archeologisch erfgoed, steun van groene ruimten)
  • Ondersteunende diensten ((leefruimte bieden aan fauna en flora, onze bouwwerken
    ondersteunen)

In een andere tabel worden de gevaren opgesomd die de bodem in deze homogene zone kan opleveren (erosie, verdichting, bodemverharding, enz.).

Moet ik als projectontwikkelaar bezorgd/geïnteresseerd zijn in de IBKB van een site?

Het IBKB nodigt projectontwikkelaars uit om het begrip bodemkwaliteit zo vroeg mogelijk in het ontwerp van hun stadsontwikkelingsprojecten te integreren. Het gaat erom het toekomstige gebruik van de bodem zo goed mogelijk af te stemmen op de huidige kwalitatieve toestand ervan.

Leefmilieu Brussel vormt momenteel administraties en overheidsactoren om dit instrument te gebruiken.

In deze index komen veel van de kwesties aan de orde die centraal staan in de nieuwe Europese bodemstrategie, getiteld "Een gezonde bodem", die momenteel wordt ontwikkeld. Wij mogen dan ook verwachten dat de aandacht van de autoriteiten voor de aspecten die in de IBKB aan bod komen, de komende maanden en jaren zal toenemen en dat de IBKB bijgevolg een steeds groter gewicht in de schaal zal leggen bij beslissingen over het verlenen van vergunningen voor nieuwe vastgoedontwikkelingsprojecten.

Als u vragen hebt over het algemeen beheer van grond en hoe u rekening kunt houden met de IBKB bij de planning van de herontwikkeling van uw terrein, kunt u contact opnemen met Michael Dumas.

Email: michael.dumas@tauw.com
T: +32 473 76 60 11

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!