Hoe haalbaar is riothermie in Antwerpen? Een studie.

Is het haalbaar om warmte uit het riool in te zetten voor de verwarming van een gebouw? Tauw onderzocht het in opdracht van stad Antwerpen voor het zwembad Groenenhoek en een sociaal woonproject in ontwerpfase aan de Antwerpsesteenweg. Technisch, economisch én juridisch.

Riothermie wint thermische energie uit afvalwater terug. De energie kun je gebruiken om gebouwen of installaties in de buurt van de riolering te verwarmen of koelen. Hoe werkt het?

Een warmtewisselaar staat in contact met het afvalwater, waarmee warmte of koude wordt gewonnen. Het afvalwater stroomt over de warmtewisselaar en geeft zijn warmte af. Door de warmtewisselaar stroomt een transportvloeistof die de warmte transporteert naar de afnemer. De temperaturen zijn dan nog relatief laag (afhankelijk van het seizoen tussen 9 en 23 ºC). Een warmtepomp brengt de temperatuur naar een bruikbaar niveau.

Temperatuurmeting

We voerden drie maanden temperatuurmetingen uit, vooral om de laagste temperatuur van het rioolwater in kaart te brengen. Het effect van regenwater komt in de metingen ook duidelijk naar voren, want het is maatgevend voor de dimensionering van de warmtewisselaar. Vaststelling: de minimumtemperatuur van rioolwater ligt meestal rond 10 °C.

Scenario-analyse

We hebben warmteverbruik, rioolkenmerken en energieprijzen verzameld. Daarna hebben we per case drie scenario’s bepaald en verder onderzocht. Vaststelling: door de verhouding van de energieprijzen voor gas en elektriciteit, in combinatie met het hoge gevraagde temperatuursregime, zijn gaswarmtepompen economisch interessanter dan elektrische warmtepompen.

Toch bleek de toepassing van riothermie momenteel financieel niet haalbaar te zijn voor beide cases. Evoluties in de marktprijzen van onderdelen en energie kunnen de weegschaal in de toekomst wel in het voordeel van riothermie tippen.

Op juridisch vlak zijn de projecten wel haalbaar, we hebben zelfs mogelijke vormen van samenwerking bepaald.

Interesse?

Een haalbaarheidsstudie over riothermie voor uw gemeente, wijk of bouwproject?
Neem contact op met Nele Philips, Senior Projectleider

T +32 16 35 28 29
E nele.philips@tauw.com

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.