Een nieuwe voorzitter bij VMx? Jazeker, en Tauw is trots!

Goed nieuws bij Tauw België, of toch tenminste voor één van onze collega’s: onze bloedeigen operations manager, Bert Leysen, is recent verkozen tot voorzitter van VMx vzw, de Vlaamse associatie voor milieuprofessionals. In teken van deze mooie gelegenheid zaten we (op een corona-vriendelijke manier) samen om te praten over VMx en de ervaringen en verwachtingen van onze collega in deze bijzondere tijden.

06 oktober 2020

Wat is VMx precies ?

VMx is een belangengroepering voor milieuprofessionals, zijnde milieucoördinatoren, MER-deskundigen, asbest- en sloopdeskundigen, milieudeskundigen, verkeersdeskundigen, enz. VMx wil voor hen enerzijds hun belangen verdedigen als drukkingsgroep bij overheden en andere sectororganisaties, anderzijds biedt VMx de leden ook een zeer ruim opleidingsaanbod aan waardoor al deze deskundigen hun kennis kunnen op niveau houden en kunnen voldoen aan de opleidingsverplichtingen waaraan velen van hen dienen te voldoen.

Hoe ben je met VMx in contact gekomen?

In 2014 werd ik gevraagd door de toenmalige beleidsmedewerker van VMx om te willen toetreden tot de Raad van Bestuur. Bemerk dat deze RvB het orgaan is dat alles in goede banen moet leiden en begeleiden. Hierbij wordt er gestreefd om een evenwicht en afspiegeling te hebben van alle deskundigen die ze vertegenwoordigt.

Wat waren jouw activiteiten in VMx tot op heden?

In de afgelopen jaren heb ik me vooral moeten inwerken in het reilen en zeilen van de organisatie. Als bestuurder krijg je de nodige informatie om de organisatie beter te leren kennen en ook mee bepalend te kunnen zijn in de evoluties van de organisatie.

Hoe voel je je in jouw nieuwe positie?

Het is alleszins een uitdaging. Enerzijds is VMx wel een goed draaiende organisatie. Maar ik vervang Herman Van Broeck die in de organisatie heel veel tijd en energie gestoken heeft. Het zal voor mij belangrijk zijn om de juiste keuzes te maken en te kunnen vertrouwen en rekenen op mijn ondervoorzitter en de andere leden van de Raad van Bestuur om dezelfde slagkracht te kunnen behouden als onder het voorzitterschap van Herman.

Heb je een bepaald doel of iets dat je wil bereiken als de nieuwe voorzitter van VMx?

Binnen een VZW geldt dat de Raad van Bestuur acteert als een college en dat de voorzitter dit college ‘voorzit’. Dit wil zeggen dat de voorzitter niet meer of minder invloed heeft dan andere bestuurders in de richting die de organisatie uitgaat. Hij moet er wél over waken dat er consensus bereikt wordt, dat alle leden van de Raad van Bestuur zich gehoord en gewaardeerd weten. Het is voor mij vooral een uitdaging om de werking van VMx op een positieve manier te kunnen verderzetten.

Bij Tauw België zijn we alvast trots op onze collega om deze bijkomende rol op zich te nemen!

 

Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!