De omgevingsvergunningsaanvraag in Coronatijden

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures als gevolg van de Corona-crisis.

27 maart 2020

De omgevingsvergunningsprocedures en Corona

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures als gevolg van de Corona-crisis.

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden.
Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat:
-    de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
-    nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
-    de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
-    de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
-    de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
-    de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Nieuwe dossiers kunnen nog altijd ingediend worden.
Maar hou dus rekening met langere beslissingstermijnen.
En met een vertraging op de start van deze projecten.

Het nooddecreet en –besluit vermelden niets over de melding. Dus voorlopig gaan we er bij Tauw van uit dat deze procedure onveranderd is.

 

Wilt u ook zorgeloos een milieuvergunning aanvragen? Of misschien wilt u een bestaande vergunning tijdig hernieuwen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren! Tauw heeft immers jarenlange ervaring met verschillende vergunningaanvragen. Bovendien staan onze experts u maar al te graag bij met compliance audits, Environmental Due Diligence Audits (EDDA) in geval van overnames of als extern milieucoördinator. Neem vrijblijvend contact op met onze expert ter zake Jan Smolders:

Email: jan.smolders@tauw.com