Bespaar op uw waterfactuur door waterzuivering te plaatsen

Tauw begeleidde Group of Butchers, een vleesverwerkend bedrijf in Oosterzele, in de keuze voor een waterzuivering. Het resultaat? Een forse besparing op de waterfactuur.

Uitbreiding van de productie

Door de uitbreiding van zijn productie verwachtte Group of Butchers een toename van het te lozen afvalwater. Gevolg: een stijging van de heffingskosten. Ook moest het bedrijf een buffertank bouwen. Dit om de lozing van afvalwater gedurende een dag te kunnen stoppen zodra Aquafin dat vraagt. Barst er een hevige regenbui los? Dan zal er minder vuil water in de waterlopen terechtkomen bij een overstort van de riolering.

Scenario-analyse

Tauw ging ineen scenario-analyse de verschillende mogelijkheden na, onder meer de installatie van een voorzuivering met lozing op riool en een biologische waterzuivering met lozing op oppervlaktewater. Zowel investeringskosten, operationele kosten als heffingskosten werden in kaart gebracht. Een afweging van kosten en risico leidde tot de beslissing om een voorzuivering in de vorm van een flotatie te plaatsen.

Begeleiding aankooptraject

Een waterzuivering laat je niet elke dag plaatsen. Daarom was Group of Butchers blij om te kunnen steunen op de ervaring van Tauw tijdens het aankooptraject. We werkten een procestechnische oplossing uit en hielden rekening met onder meer:
• de bestaande voorzuivering (een vetput en trommelzeef),
• de lay-out van de site en
• de optie tot uitbreiding naar een volledige zuivering in de toekomst.

We stelden een bestek op voor de plaatsing en indienstname van een flotatie-eenheid met buffertank, slibtank, chemicaliëndosering en de nodige randapparatuur. We vroegen offertes aan verscheidene leveranciers en deden de follow-up ervan. En we evalueerden in nauw overleg met de klant en stuurden bij waar nodig.

Flotatie levert stevige besparing op waterfactuur

De bouw en de opstart van de waterzuivering door Aaqua verliepen vlot, zodat Group of Butchers sinds anderhalf jaar afvalwater loost op riool dat complementair is en dus goed verwerkt kan worden in de RWZI van Oosterzele. Niet alleen is de geloosde vracht lager. Ook krijgt het bedrijf een korting op de waterfactuur. De investering in de waterzuivering wordt op 3 jaar terugverdiend.

Vragen over uw waterfactuur?

Bent u nieuwsgierig welke besparing een voorbehandeling of eigen waterzuivering u kan opleveren?

Neem vrijblijvend contact op met Nele Philips.
T +32 16 35 28 29
E nele.philips@tauw.com

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.