Afvalwateraudit brengt nieuwe inzichten

Een afvalwateraudit is in eerste instantie een realiteitscheck: is uw situatie nog in overeenstemming met uw vergunning, de huidige wetgeving, het beoogde verbruik aan water?

Tijdens een afvalwateraudit stellen we een waterbalans op van uw site zodat u een overzicht hebt van de verschillende waterstromen.

We gaan na welke activiteiten plaatsvinden die vergund moeten zijn volgens Vlarem (‘ingedeelde activiteiten’) en welke algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Aan de hand van een checklist toetsen we ook andere relevante milieuregelgeving aan uw situatie.

Afvalwateraudit voor Infrabel

Onlangs voerden we afvalwateraudits uit voor acht Logistieke Centra Infrastructuur (LCI) van Infrabel, verspreid over Vlaanderen. Deze LCI’s zijn de thuisbasis van de medewerkers om het spoorwegnet te onderhouden, te moderniseren en te ontwikkelen. De sites hebben een binnen- en buitenmagazijn voor opslag van materialen zoals kabels op haspels, houten dwarsliggers, betonnen en metalen onderdelen. Personeelsleden kunnen er terecht op het afvalpark om hun afval te sorteren. Er zijn ook douches en kantoorruimte.

Optimalisatie

Na de realiteitscheck is de volgende stap de optimalisatie. We hanteren daarvoor een vergelijking van verschillende opties die financieel doorgerekend worden.

Mogelijke optimalisaties zijn onder meer:
•    Uw situatie en vergunningstoestand op elkaar afstemmen, door enerzijds de vergunning aan te passen of de activiteiten anders te organiseren.
•    Heffingskosten verlagen door bijvoorbeeld:
o    een watermeter op regenwatergebruik te plaatsen
o    afwatering van regenwater aan te passen en een controleput toe te voegen
o    een waterzuivering te plaatsen
o    bepaalde activiteiten te overdekken
o    bepaalde stromen afvalwater af te voeren
o    water te hergebruiken
•    Hergebruik regenwater optimaliseren.
•    Waterverbruik verminderen.

Méér dan voldoen aan wet- en regelgeving

Compliance management is méér dan voldoen aan wet- en regelgeving. Door op de hoogte te blijven van de continu veranderende wet- en regelgeving en uw beleid hierop af te stemmen
•    maakt u de juiste (beleidsmatige) keuzes,
•    zet u uw middelen effectief in,
•    kunt u slim investeren in het perspectief van bedrijfscontinuïteit om zo aan de wet- en regelgeving te blijven voldoen.

Interesse in een afvalwateraudit of een algemene milieuaudit van uw site?

Contacteer Nele Philips
T +32 16 28 29
E nele.philips@tauw.com

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Nele Philips
T: T +32 16 35 28 29
E:nele.philips@tauw.com
LinkedIn