Acht verkennende bodemonderzoeken in twee weken?

Vraagt een klant ons in amper drie weken tijd acht over te nemen sites te onderzoeken? Eerst krabben we ons even achter de oren. En dan stropen we de mouwen op.

Geosan, dochter van Tauw België, kreeg eind november een dringende vraag van een Gentse investeringsmaatschappij: ten laatste in de kerstvakantie was de aandelenovername gepland van een productievennootschap met acht sites verspreid over Vlaanderen.

Een aantal van deze sites kampte met een bodemproblematiek. Omdat dit milieupassief een enorme impact kon hebben op de waarde van de over te nemen vennootschap, kregen we de vraag om deze mogelijke minwaardes in kaart te brengen.

Het project begon als het bodemdeel van de eerste fase van Environmental Due Diligence: we brachten de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken in kaart via deskstudy en vulden waar nodig aan met andere informatiebronnen (OVAM, milieuvergunningen, overleg met de plaatselijke milieuverantwoordelijken, …).

Al snel viel in samenspraak met onze opdrachtgever de beslissing om over te gaan tot een volgende fase: staalnamerondes op elke site. Dankzij ons netwerk van deskundigen en ons eigen team van milieukundige staalnemers slaagden we erin om op de acht sites in twee weken tijd 18 boringen met grondstaalname uit te voeren, 7 nieuwe peilputten te installeren en in totaal 38 peilbuizen te bemonsteren.

We analyseerden de stalen razendsnel en toetsten ze aan de huidige normen, waarna we alle mogelijke bodemproblemen per site in kaart brachten. We schatten de probabiliteit van toekomstige problemen in én stelden een eerste kostenraming op van de saneringskosten voor drie van de acht sites.

Resultaat: de mogelijke minwaardes en risico’s waren duidelijk voor de koper én de verkoper, en de aandelenoverdracht kon op tijd plaatsvinden in de periode tussen kerst en nieuwjaar.

T + 51 33 53 13
E stefaan.devlieghere@geosan.be

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn